PKN
Protestantse gemeente te Ouwsterhaule - Scharsterbrug
 
Contactgegevens Contactgegevens

Predikant:
Ds. A. Vriend, J. Veldstraweg 43, 8513 CK Ouwsterhaule tel. 0513-55 29 43, e-mail:

Ouderling scriba:
Mevr. W. Jonkman, Rottum e-mail:

Overige ouderlingen:
dhr. J. de Jong, Ouwsterhaule tel. 06-21675862
Mevr. G. Jonkman - Poepjes, Rottum

Diaconie der Protestantse Gemeente Ouwsterhaule/Scharsterbrug
contactadres: Mevr. A. Koopmans - Holtrop, J. Veldstraweg 107,
8515 CP Oldeouwer, tel. 0513 - 55 13 14
e-mail:
Financiële administratie diaconie:
p/a Sluisweg 6, 8515 CR Oldeouwer, 0513 - 55 18 90
Banknummer:  NL54 RABO 0334 7350 25 Rabobank Joure 

Overige diakenen:
Mevr. B. Wind - Huisman, Oldeouwer
Mevr. A. de Jong - Ennema, Ouwsterhaule

College van kerkrentmeesters:
p/a Scharren 10, 8517 HN Scharsterbrug tel 41 22 06
Banknummer: NL30 RABO 0326 4022 84 Rabobank Heerenveen
Gironummer: NL08 INGB 0000 9270 99

Kerkgebouwen:
Scharsterbrug: Hollandiastraat 8, 8517 HE (Skarsterhonk: zelfde adres)
Ouwsterhaule: J. Veldstraweg 31, 8513 CJ

Kosters:
Ouwsterhaule: Mevr. R. de Bos - Kornelis email:
Scharsterbrug: Mevr. A. Hoekstra tel. 52 92 74

Kinderoppas Ouwsterhaule:
Fam. B. van der Weg tel.43 23 48

Kerkvervoer:
Ieder kerkenraadslid

Geluidsopname:
In Ouwsterhaule: tijdelijke vacature, via ouderlingen
In Scharsterbrug: W. Fekken-Lenos tel. 41 48 15

Redactie “It Ljochtbeaken” 
Ds. A. Vriend, mevr. Y. v/d Kooij-Brouwer, mevr. T. v/d Meer-Cornelis

Beheer website:
Dhr. B. van der Weg
Mevr. Y. v/d Kooij-Brouwer 


Mededeling van de kerkrentmeesters ivm periodieke schenkingen:

Als u uw (kerkbalans) bijdrage schenkt aan uw gemeente, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de crèche, de twijfelende buurman in de straat.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Ook de Belastingdienst helpt een handje mee.
U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.
Op  http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke gemeente naar de mogelijkheden.
U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven.
Belastingdienst formulier voor teruggaaf belasting bij looptijd van minimaal 5 jaar: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf

terug
 
 
opendeurdienst

Op zondag 12 november is er een
OpenDeurdienst in de kerk van Scharsterbrug.
De commissie organiseert een bijzondere bijeenkomst met Afrikaanse muziek van
Basile Maneke uit Leeuwarden. We beginnen om 9.30u met koffiedrinken in het Skarsterhonk. Aanvang optreden is 10.00 uur. Welkom! 


---------------------------------------

Op zondag 26 november is de gedachtenisdienst voor iedereen uit Scharsterbrug en Ouwsterhaule die dit jaar (van november tot november) overleden is.
In de dienst worden de namen genoemd van degene die ons ontvallen zijn. Er wordt een kaars voor hen aangestoken.
Er is ook gelegenheid voor ieder die dat wil om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van een overledene.
Na de dienst is er voor de naasten van de overledenen gelegenheid om met elkaar nog koffie te drinken in het Skarsterhonk.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.