PKN
Protestantse gemeente te Ouwsterhaule - Scharsterbrug
 
Kerkdiensten


We proberen in het zondagsschoolseizoen de verhalen en onderwerpen van de zondagsschool ook in de kerkdiensten aan de orde te laten komen.

Het rooster van de zondagsschool staat onder het kopje: 'Zondagsschool' op deze website.

Het zondagsschoolseizoen is begonnen op zondag 8 oktober

zondag 22 oktober Ouwsterhaule 9.30 uur ds. A. Vriend
deurcollecte: Wereldvoedseldag: Collecte kerk in Actie (werelddiaconaat),
Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen, ze lijden erg onder voordurend geweld discriminatie en armoede.

zondag 29 oktober Scharsterbrug 9.30 uur ds. S. Cnossen-Hoekzema
deurcollecte: College van Kerkrentmeesters onderhoud uurwerken

woensdag 1 november Ouwsterhaule 19.30 uur ds. A. Vriend
Dankdag voor gewas en arbeid
deurcollecte: Dankdag voor gewas en arbeid collecte voedselbank.

zondag 5 november Ouwsterhaule 9.30 uur ds. A. Vriend
deurcollecte: Kerk in Actie (najaarszending), Theologie doceren in Hong Kong.

zondag 12 november Scharsterbrug 10.00 uur
opendeurdienst m.m.v. Basile Maneke
zie vooruitblik gemeentenieuws

zondag 19 november Ouwsterhaule 9.30 uur ds. A. Vriend
deurcollecte: College van Kerkrentmeesters onderhoud kerken

zondag 26 november Scharsterbrug 9.30 uur ds. A.Vriend
Afsluiting kerkelijk jaar zie vooruitblik gemeentenieuws
deurcollecte: College van Kerkrentmeesters onderhoud pastorie

zondag 3 december Ouwsterhaule 9.30 uur ds. A. Vriend
1ste adventzondag
deurcollecte: College van Kerkrentmeesters onderhoud orgelsWe zien uit naar goede samenkomsten met elkaar!


Deurcollectes bij de komende kerkdiensten
--

Diensten in Doniahiem
De diensten in de kapel van Doniahiem (St. Nicolaasga) worden bij toerbeurt verzorgd door de betrokken gemeenten.

De diensten in Doniahiem kunt u gewoon meemaken.
Aanvang 10.30u.


26 oktober        Op ‘e Noed                 Pastor A. Adema
09 november      Langweer                  ds. Aart Veldhuizen Heilig Avondmaal
23 november      Op e Noed                 ds. Gerda Keijzer
07 december  Ouwsterhaule Scharsterbrug ds. Arnold Vriend
 

 
 
opendeurdienst

Op zondag 12 november is er een
OpenDeurdienst in de kerk van Scharsterbrug.
De commissie organiseert een bijzondere bijeenkomst met Afrikaanse muziek van
Basile Maneke uit Leeuwarden. We beginnen om 9.30u met koffiedrinken in het Skarsterhonk. Aanvang optreden is 10.00 uur. Welkom! 


---------------------------------------

Op zondag 26 november is de gedachtenisdienst voor iedereen uit Scharsterbrug en Ouwsterhaule die dit jaar (van november tot november) overleden is.
In de dienst worden de namen genoemd van degene die ons ontvallen zijn. Er wordt een kaars voor hen aangestoken.
Er is ook gelegenheid voor ieder die dat wil om een kaarsje aan te steken ter nagedachtenis van een overledene.
Na de dienst is er voor de naasten van de overledenen gelegenheid om met elkaar nog koffie te drinken in het Skarsterhonk.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.