PKN
Protestantse gemeente te Ouwsterhaule - Scharsterbrug
 
Kerkdiensten


We proberen in het zondagsschoolseizoen de verhalen en onderwerpen van de zondagsschool ook in de kerkdiensten aan de orde te laten komen.

Het rooster van de zondagsschool staat onder het kopje: 'Zondagsschool' op deze website. 
              
woensdag 14 maart Ouwsterhaule      19.30u  ds. A. Vriend  biddag

18 maart SB        09.30u  ds. P.J. de Buck uit Heerenveen
deurcollecte: Kerk in Actie (Mothers Union Hiv/aids en gezondheid)   
                        
25 maart OH       09.30u  ds. A. Vriend  Palmzondag
deurcollecte: Kerk in Actie (sterke vrouwen opleiden in Papoea) 

29 maart SB       19.30u  ds. A. Vriend   Heilig Avondmaal  Witte donderdag
Deurcollecte: Hart voor Moldavie (Thuiszorg)

30 maart OH       19.30u  ds. A. Vriend   Goede Vrijdag
(geen collecte)
                                                                                             
01 April SB          09.30u  ds. A. Vriend   Paasfeest
deurcollecte: Paascollecte jeugdwerk JOP (jeugdwerk PKN)

08 April OH         09.30u  ds. A. Vriend        
deurcollecte: College van Kerkrentmeesters onderhoud pastorie
            
15 April OH         09.30u  Opendeurdienst met Ruben van Koningsveld en Excelsior in  dorpshuis “de Hichte”
deurcollecte bestemd voor de ODD-commissie

22 April SB          09.30u  ds. A. Vriend


We zien uit naar goede samenkomsten met elkaar!


Deurcollectes bij de komende kerkdiensten
--

Diensten in Doniahiem
De diensten in de kapel van Doniahiem (St. Nicolaasga) worden bij toerbeurt verzorgd door de betrokken gemeenten.

De diensten in Doniahiem kunt u gewoon meemaken.
Aanvang 10.30u.


15 maart            Op ‘e Noed                                Pastor A. Adema
29 maart            Scharsterbrug/Ouw                   Ds. A. Vriend
12 april              Op ‘e Noed                                Da. G. Keijzer     
26 april              Op ‘e Noed                                Pastor A. Adema

 
 
opendeurdienst
De Opendeurdienst op
zondag 15 april
heeft het thema:

Toekomstmuziek

Onder leiding van Ruben van Koningsveld en met muzikale begeleiding van Excelsior kijken we en luisteren we vooruit!
Aanvang: 09.30u.
In dorpshuis De Hichte te
Ouwsterhaule.

Aansluitend (ca 10.45 uur) koffieconcert door Excelsior-Ouwsterhaule
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.