Contactgegevens

Predikant:
Ds. W. Warnar
De Skatting 2
8621 BW Heeg
T: 06-192 791 77
E: domineewarnar@gmail.com

Ouderling scriba:
Dhr. J. de Jong, Ouwsterhaule
T: 06-216 758 62
E: scribaohsb@outlook.com 

Overige ouderlingen:
Mevr. W. Jonkman, Alkmaar
Mevr. J. Oenema, Ouwster Nijega

Diaconie
Contactadres
Mevr. A. Koopmans - Holtrop
J. Veldstraweg 107
8515 CP Oldeouwer
T: 0513 - 55 13 14
E: diaconieohsb@outlook.com

Financiële administratie diaconie:
P/a Sluisweg 6
8515 CR Oldeouwer
T: 0513 - 55 18 90
Banknummer: NL54 RABO 0334 7350 25

Overige diakenen:
Mevr. A. de Jong - Ennema, Ouwsterhaule
Mevr. W. Heger, Scharsterbrug
Mevr. F. Schreur, Ouwster-Nijega

College van kerkrentmeesters:
P/a Scharren 10, 8517 HN Scharsterbrug, tel 41 22 06
Banknummer: NL30 RABO 0326 4022 84 Rabobank Heerenveen

Kerkgebouwen:
Kerk Scharsterbrug (en Scharsterhonk)
Hollandiastraat 8
8517 HE Scharsterbrug

Kerk Ouwsterhaule
J. Veldstraweg 31
8513 CJ Ouwsterhaule

Kosters:
Ouwsterhaule
Mevr. R. de Bos - Kornelis
E: rdebos@hotmail.com

Scharsterbrug
Mevr. A. Balogh
Mevr. E. Wieling

Kinderoppas tijdens de diensten:
Op aanvraag via kerkenraadsleden

Kerkvervoer:
Ieder kerkenraadslid

Geluidsopname:
In Ouwsterhaule: tijdelijke vacature, via ouderlingen
In Scharsterbrug: W. Fekken-Lenos, tel. 41 48 15

Redactie “It Ljochtbeaken” 
Mevr. Y. v/d Kooij-Brouwer
Mevr. T. v/d Meer-Cornelis

Beheer website en de Facebook-pagina:
Dhr. H. de Leeuw
E: webmaster@pg-os.nl

Mededeling van de kerkrentmeesters ivm periodieke schenkingen:
Als u uw (kerkbalans) bijdrage schenkt aan uw gemeente, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de zondagsschool, de twijfelende buurman in de straat.

U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.
Op http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. Meer weten? Informeer bij de kerkrentmeesters naar de mogelijkheden.

terug