PKN
Protestantse gemeente te Ouwsterhaule - Scharsterbrug
 
Contactgegevens Contactgegevens

Predikant:
Vacature. Consulent per 09-09-2018 is ds. Jan Finnema van de PG Haskeroord. Email:

Ouderling scriba:
Dhr. J. de Jong, Ouwsterhaule, tel. 06-21675862
E-mail:

Overige ouderlingen:
Mevr. W. Jonkman, Rottum
Mevr. G. Jonkman - Poepjes, Rottum

Diaconie der Protestantse Gemeente Ouwsterhaule/Scharsterbrug
Contactadres: Mevr. A. Koopmans - Holtrop, J. Veldstraweg 107,
8515 CP Oldeouwer, tel. 0513 - 55 13 14
E-mail:
Financiële administratie diaconie:
P/a Sluisweg 6, 8515 CR Oldeouwer, 0513 - 55 18 90
Banknummer:  NL54 RABO 0334 7350 25 Rabobank Joure 

Overige diakenen:
Mevr. B. Wind - Huisman, Oldeouwer
Mevr. A. de Jong - Ennema, Ouwsterhaule
Mevr. W. Heger, Scharsterbrug

College van kerkrentmeesters:
P/a Scharren 10, 8517 HN Scharsterbrug, tel 41 22 06
Banknummer: NL30 RABO 0326 4022 84 Rabobank Heerenveen

Kerkgebouwen:
Scharsterbrug: Hollandiastraat 8, 8517 HE (Skarsterhonk: zelfde adres)
Ouwsterhaule: J. Veldstraweg 31, 8513 CJ

Kosters:
Ouwsterhaule: Mevr. R. de Bos - Kornelis, email:
Scharsterbrug: Mevr. A. Hoekstra, tel. 52 92 74

Kinderoppas tijdens de diensten:
Op aanvraag via kerkenraadsleden

Kerkvervoer:
Ieder kerkenraadslid

Geluidsopname:
In Ouwsterhaule: tijdelijke vacature, via ouderlingen
In Scharsterbrug: W. Fekken-Lenos, tel. 41 48 15

Redactie “It Ljochtbeaken” 
Mevr. Y. v/d Kooij-Brouwer, mevr. T. v/d Meer-Cornelis

Beheer website:
Dhr. B. van der Weg
Mevr. Y. v/d Kooij-Brouwer
Dhr. H. de Leeuw

Beheer facebookpagina:
Dhr. H. de Leeuw, e-mail:


Mededeling van de kerkrentmeesters ivm periodieke schenkingen:

Als u uw (kerkbalans) bijdrage schenkt aan uw gemeente, geeft u niet alleen aan uzelf, maar ook aan de persoon naast u in de kerkbank, het kind op de crèche, de twijfelende buurman in de straat.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Ook de Belastingdienst helpt een handje mee.
U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven. Dan maakt u gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag over aan uw kerk, en dat kan dan bij de belastingaangifte volledig worden afgetrokken van de inkomsten. U hoeft dus geen rekening te houden met de drempel van 1 procent (minimaal € 60) en het maximum van 10 procent van het verzamelinkomen. Dat levert u in veel gevallen fiscaal voordeel op.
Op  http://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel kunt u heel eenvoudig uw voordeel berekenen. Meer weten? Informeer bij uw plaatselijke gemeente naar de mogelijkheden.
U kunt uw bijdrage als periodieke gift geven.
Belastingdienst formulier voor teruggaaf belasting bij looptijd van minimaal 5 jaar: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf

terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.