PKN
Protestantse gemeente te Ouwsterhaule - Scharsterbrug
 
gemeentenieuws gemeentenieuws

Vooruitblik.

Op woensdag 6 juni gaan de oudste groepen van de basisschool in Ouwsterhaule op excursie naar de kerk in het dorp. Dit is geregeld in overleg met de GVO leerkracht juf Connie Wijnja.
Op maandagavond 11 juni is er een extra gemeentevergadering in verband met het beroepingswerk. Het begint om 20.00u en is in Het Skarsterhonk. Van harte welkom om mee te denken en mee te doen. En natuurlijk: uitgenodigd om hier voor te bidden!
De nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 juni is ‘nacht zonder dak’. Onder leiding van Linda Wind organiseren we dan bij de klokkenstoel in Ouwster-Nijega een activiteit voor tieners van 11 tot 15 jaar. Ze slapen een nacht in een zelf gemaakt hutje van karton en laten zich daarvoor sponsoren. Dat sponsorgeld gaat naar hulp aan straatkinderen. Het begint om 19.00u en duurt tot 08.00u de volgende ochtend. Schrijf je in, laat je sponsoren (sponsorlijst krijg je bij aanmelding) en doe mee!
Op zondag 17 juni is er een open deurdienst met als thema; ‘Stralend Licht’. De “nacht zonder dak” van vrijdag 15 juni werpt een verhelderend licht op dit thema.
Om 09.30u in de kerk van Scharsterbrug. Na afloop is er koffie of fris.
Van harte welkom!
Zondag 24 juni is de openluchtdienst van alle gemeenten van de Protestantse Kerk rond de Tsjukemar. Er is dan géén dienst in de eigen gemeente maar we zijn allemaal van harte welkom bij een unieke kerkdienst! De locatie is de Ulesprong , de tijd is 10.00 uur, muzikale medewerking is van de Jouster Fanfare  en de dienst wordt geleid door de dominees Sara de Vries (Sint Johannesga-Delfstrahuizen), Jan Finnema (Haskeroord) en Wim Andel (Lemmer). Na afloop is er koffie of fris. Welkom om deze bijzondere kerkdienst mee te maken!
Zondag 1 juli wordt in de kerkdienst Wilma Heger bevestigd als diaken. We zijn erg blij dat ze de gemeente wil vertegenwoordigen en zo het werk van de Geest in de gemeente wil dienen.
Op zondag 22 juli is de afscheidsdienst van ds. Arnold Vriend om 09.30u in de kerk van Scharsterbrug. Na afloop is er in de Hichte in Ouwsterhaule een receptie. Meer info volgt nog.


Terugblik
Op zondag 3 juni was er een tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest in Scharsterbrug met als thema: Gratis Rijkdom! Muzikale medewerking was er van gospel band en koor: New Creation, die zorgden voor een mooi en inspirerend optreden.
Makkelijk om als toeschouwer anderen te beoordelen, maar als je toeschouwer blijft, dan ontvang je ook niks. Durf te ontvangen van wat God je aanbiedt; een leven met hemelse rijkdom, helemaal gratis!
Zondag 20 mei was het Pinksteren. We nemen dan elk jaar afscheid van de oudste kinderen van de zondagsschool. Dit jaar waren dat Zsolt, Thomas, Pieter, Anna, Sytze en Marieke.
Het thema was; ‘gaan door het vuur’.  Je ouders gaan voor je door het vuur, dat betekent dat ze je niet zomaar loslaten, maar juist willen zorgen dat je niet vast komt te zitten in dingen die niet goed voor je zijn. Zo gaat Gods Geest ook met ons om. God laat ons niet zomaar ‘vrijblijvend vrij’. Hij gaat voor ons door het vuur, zodat wij niet in de greep komen van dingen die niet om ons geven. Hij wil ons door Zijn liefde vrij houden, zodat we in Zijn liefde kunnen blijven.
Dat zagen we aan een voorbeeldje met een onkruidbrander (het vuur van de Geest houdt onze levensweg vrij naar God) en een bougie (het vuur van de Geest laat ons gaan, zet ons in beweging).

De kinderen werden toegesproken door de leiding van de zondagsschool en ze kregen een tekst mee. Hun ouders werden ook naar voren gevraagd om letterlijk achter hun kind te gaan staan. Daarna gingen de kinderen één voor één weer naar hun plek waar ze met applaus en een cadeau van een gemeentelid werden aangemoedigd. Zo hopen we dat ze ook zelf hun weg met God en met mensen zullen vinden. De ouders kregen nog een zegen mee omdat zij ook een nieuwe fase in opvoeding tegemoet gaan. De zondagsschool nam ook nog afscheid van Juf Hanneke en tenslotte werd ook de zondagsschoolleiding bedankt voor hun inzet in het afgelopen seizoen en ze kregen namens de gemeente ook een cadeautje mee.
Een mooie dienst waarin we iets van het vuur van Pinksteren mochten ervaren. Gods Geest vuurt ons aan!
Zaterdag 12 mei trouwden Bennie en Albertha Schreur. In een kerkdienst vroegen ze de zegen van God over hun huwelijk. Dominee Martin Visser (dovenpastor voor de regio Noord) leidde de dienst, die werd gehouden op Urk. Ds. Arnold Vriend legde ze de handen op. Namens de gemeente hebben we hen een trouwbijbel gegeven. We wensen het bruidspaar veel geluk in hun verdere leven met elkaar!
Donderdag 10 mei was het hemelvaartsdag. We hadden een openluchtdienst bedacht bij de klokkenstoel, alles was er al voor in gereedheid; maar helaas was het weer niet goed genoeg voor een openluchtdienst. We gingen daarom binnen ‘spoorzoeken’ want dat was het thema. Ook de fotograaf van het Friesch Dagblad moest dus ook naar binnen voor een foto.

Hemelvaart betekent: Jezus is naar de Hemel gegaan. Dat betekent niet dat Hij spoorloos verdwenen is. De sporen van Jezus vonden we heel makkelijk om ons heen. Maar Jezus is hier niet alleen geweest, Hij is er nu nog! Juist doordat Hij in de Hemel is, kan Hij dicht bij ons zijn. Waar we ook zijn. En Jezus komt weer terug. Dan zullen we voluit leven in Gods nabijheid. Hemelvaart zet ons op dat spoor van Jezus; Hij is de weg naar God! De geluidsinstallatie die we leenden van plaatselijk belang kon ongebruikt weer terug, Sytse Piersma had helaas tevergeefs de stroomkabels klaargelegd maar daarom niet minder bedankt voor de hulp! Ook Linda Wind, die bij ons stage loopt, bedankt voor het leiden van de dienst en natuurlijk Excelsior bedankt voor het spelen.
Op zaterdag 5 mei was er een vrijheidswandeling. Een mooi stukje in de omgeving wandelen en ondertussen twee of drie keer even stilstaan om na te denken over vrijheid. Deze keer was het prachtig wandelweer en we liepen met een stuk of 15 mensen langs de Skarsterrien naar de Langwarder Wielen. Bij de put van Nederhorst werden we opgewacht door een bus van het NOV-museum in Ouwsterhaule die ons weer naar het Skarsterhonk bracht voor een bakje koffie. We kijken terug op een mooie ochtend met verdieping.

Op vrijdag 4 mei was er in beide dorpen een herdenking. In Scharsterbrug was er een tentoonstelling van werkstukken van de basisschool in het Skarsterhonk. Van daaruit vertrok een stille tocht naar het monument bij de brug waar een toespraak werd gehouden door iemand vanuit de gemeente De Fryske Marren. Er waren gedichten door kinderen van de basisschool en er werden bloemen gelegd namens plaatselijk belang.
 
In Ouwsterhaule was na de toespraak, de gedichten en de stilte, gelegenheid om de werkstukken van kinderen van de basisschool te bekijken in de kerk.
Mooi dat we als kerkelijke gemeente zo ook iets kunnen bijdragen aan de belangrijke herdenking op 4 mei.
Zondag 15 april was er een OpenDeurDienst met Excelsior in De Hichte in Ouwsterhaule. Ruben van Koningsveld had een opwekkende boodschap voor alle aanwezigen: God heeft een hoopvolle toekomst voor ons! Excelsior zorgde, zeker met de jeugd-afdelingen, voor mooie toekomstmuziek! 
Piety en Bob; bedankt voor het organiseren en natuurlijk dank aan muziek en spreker voor de inspiratie! 
Op woensdag 11 april was er een gemeenteavond samen met de kerkrentmeesters. We bespraken het wel en wee van onze gemeente, bijvoorbeeld de facebookpagina, privacyregels en het aankomende beroepingswerk. Na de pauze ging het over de meer materiële kant van onze gemeente. De jaarrekening werd gepresenteerd en dat zag er goed uit; bedankt voor al het werk achter de schermen door Tietie, Bauke en Reitze. Op deze avond hebben we ook besproken dat het goed zou zijn om vóór de zomervakantie nog een extra gemeenteavond te beleggen van wege het beroepingswerk. Daar hoort u zo snel mogelijk meer van.
Op zondag 25 maart was het palmpasen. De kinderen van de zondagsschool hadden hun palmpaasstokken versierd en lieten zien en horen wat dat betekende. Ze vormden al zingend een haag voor alle aanwezigen. 

De daarop volgende stille week was er bijna elke avond een bijeenkomst om stil te staan bij de onvoorwaardelijke liefde van God voor ons. Dat liep via het laatste avondmaal, door Goede Vrijdag (de dood van Jezus) uiteindelijk naar de grote dag van Pasen: Jezus is opgestaan! De onvoorwaardelijke liefde van God is sterker dan de dood.


Als teken daarvan werd er een nieuwe paaskaars brandend de kerk binnengedragen.
Vrijdag 23 maart was er weer samen eten in het Skarsterhonk. Voor een beperkte bijdrage is er een gezellige en lekkere maaltijd.

Aandacht voor elkaar, soms een spelletje, soms een bakje koffie; Super. Tine, Martha, Tietie en Sjoukje weer enorm bedankt voor het organiseren!
Op donderdag 22 maart was er symbolisch bloemschikken in het Skarsterhonk. Onder leiding van Fimmy Schreur werd er een mooi en betekenisvol bloemstuk gemaakt met twee kanten van de medaille van Gods liefde.

Mooi om zo het goede nieuws in huis te kunnen hebben in geuren en kleuren en symboliek.
Bedankt voor de mooie avond en het bloemstuk!

Woensdag 14 maart kwamen we op een doordeweekse avond bij elkaar om te bidden. Een bidstond voor gewas en arbeid, waarin we zelf gebedspunten konden opschrijven die in de loop van de stille week en in deze dienst zelf aan de orde kwamen. 

Vrijdag 19 januari en vrijdag 16 februari was er samen eten in het Skarsterhonk in Scharsterbrug. Voor een beperkte bijdrage is er een gezellige en lekkere maaltijd. Aandacht voor elkaar, soms een spelletje, soms een bakje koffie; Super. Tine, Martha, Tietie en Sjoukje weer enorm bedankt voor het organiseren!
Zondag 11 februari was er een OpenDeurDienst in Ouwsterhaule. Regelmatig komt de zondagsschool in de kerk, nu gingen we naar de zondagsschool. In de volgorde van de zondagsschool gingen we met elkaar bidden, zingen, collecteren voor het goede doel. We zagen een indrukwekkende Goliath verslagen worden door een David die op God vertrouwt.

We zongen met elkaar en gingen met elkaar in gesprek over de reuzen in je leven. De dingen waar je tegenop ziet schreven we op een blaadje en plakten we op de reus. Dingen als ‘macht’, ‘wereldleiders’ , ‘alles wat nieuw is’, ‘volwassen worden’, ‘onrecht’, ‘grote spinnen’. Dan mochten we met elkaar in gesprek over wat we dan volgens het verhaal van David tegen die grote reuzen kunnen doen. Dat schreven we ook op een blaadje en dat legden we bij de 5 stenen van David neer; ‘Je zorgen delen, ook met God’, ‘vertrouwen’, ‘face your fear’ en: ‘niet te dicht bij krokodillen komen’. Daarna gingen we in de grote zaal met drie opdrachten aan de slag om te oefenen in vertrouwen, te ontdekken dat God altijd groter is dan je reus (en dan jezelf…) en te ervaren hoe het is om een reus te laten instorten. We sloten af met een gebed om zegen en daarna dronken we nog wat koffie of fris. Zondagsschool, OpenDeurdienstcommissie alle deelnemers aan deze mooie dienst; bedankt voor de inspirerende en gezellige morgen! 
‚ÄčWoensdag 7 en donderdag 8 februari waren de groot huisbezoeken over Franciscus van Assisi. Er was een inleiding over het bijzondere leven van Franciscus. De thema’s die daarin naar voren kwamen zijn in onze tijd nog steeds actueel; zoeken naar zin in de welvaart, het lijden en armoede niet wegstoppen maar in verbinding brengen met Jezus en zoeken naar vrede. Een inspirerende volgeling van Jezus die ons inspireert om op onze manier Hem te volgen. Gastheren en –dames Jelle en Annie en Ale en Wytske; heel hartelijk bedankt! 
Zondag 21 januari was er géén dienst in onze eigen kerken. In plaats daarvan waren we uitgenodigd voor de jaarlijkse oecumenische dienst in de RK Kerk van Sint Nyk. De Raad van Kerken van het voormalige Doniawerstal heeft deze dienst georganiseerd. Om 10.00u kwamen we allemaal samen in de RK kerk van Sint Nyk. Kinderkoor “ûnder de toer” verleende muzikale medewerking aan deze viering. Het thema was ‘Het zal God een zorg zijn’. Voor alle ‘vierplaatsen’ of kerkgebouwen en kapellen werd een kaars aangestoken. Na afloop van de dienst kregen we die mee om in de eigen kerkgebouwen neer te zetten. De verbondenheid met het Licht van de Wereld; Jezus Christus wordt zo zichtbaar tijdens onze eigen kerkdiensten. 
Op zondag 7 januari 2018 was er na de dienst een nieuwjaar-ontmoeting in het Skarsterhonk waar we elkaar folle lok en seine konden toewensen.
Op zondagavond 31 december vierden we oud en nieuw. We keken terug en richten onze blik vooruit. In een ritueel onder leiding van onze stagiaire Linda Wind konden we iets achterlaten bij het kruis van Jezus en mochten we iets nieuws ontvangen bij de paaskaars. Wat we achterlieten is ongelezen verbrand, wat we nieuw mochten ontvangen kregen we mee in een gesloten enveloppe. Om nog eens open te maken in de loop van het jaar. Dankzij Jezus mochten we over de drempel stappen een vreugdevol en troostrijk 2018 tegemoet!
Op maandag 25 december vierden we het kerstfeest in de kerk van Scharsterbrug. Onder begeleiding van een ensemble van Excelsior zongen we en luisterden we naar bekende en nieuwe kerstliederen.

We hoorden het bekende en toch steeds wonderlijke goede nieuws van God die als mens naar deze wereld toekomt.
Onze levensgeschiedenis staat tussen de wereld-geschiedenis en Gods toekomst. En in onze eigen levensgeschiedenis komt God ons tegemoet. Hij vraagt ons te kiezen voor het kind in de kribbe; het Licht voor de Wereld. Hij geeft ons toekomst! Elke dag opnieuw.
Op zaterdag 23 december heeft de zondagsschool in Ouwsterhaule een kerstwandeling georganiseerd. Na een flinke voorbereiding kon rond 17.15u de eerste groep op ‘audiëntie bij keizer Augustus’ die ons op weg stuurde om ons te laten inschrijven. Langs een route van lichtjes werden we zo als deelnemer en toeschouwer door het hele kerstverhaal geleid: De aankondiging van de geboorte van Jezus, zoeken naar een herberg (alleraardigste mensen die iets lekkers uitdeelden, maar helaas echt géén plek…), de wijzen, de herders en de schaapjes, de engelen

en uiteindelijk, geleid door een ster (die uit de verte op een kruis leek), kwamen we bij de stal waar de verlosser geboren was.
Een prachtig geslaagde wandeling dankzij de inzet van veel mensen. Iedereen en vooral de leiding van de zondagsschool bedankt voor deze mooie beleving van het goede nieuws van Jezus; God deelt ons leven!
Donderdagavond 21 december was er symbolisch bloemschikken in “It Skarsterhonk”. Fimmy Schreur had weer een prachtige creatie bedacht waarin elk onderdeel een betekenis had die verbonden was met het kerstfeest.
Fimmy heel hartelijk bedankt voor je inzet en de mooie avond.

Rood: de kleur van de liefde
Lelie: onschuld en zuiverheid
Hout: stamboom van Jezus
Groen: de lente verschijnt
Engel: goednieuws brenger
Duif: vredestichter
Wit: vrede, vrijheid
Dennenappel: bewustwording
Hulst: trouwe liefde
Ster: goddelijke aanwezigheid, licht in de duisternis, hoop
Gipskruid: onschuld, puur hart.
Op zondag 17 december was de kerstzangdienst, dit jaar in Ouwsterhaule. Er werd muzikale medewerking verleend door Anna en Esther en Jan Bergsma. De kerk was mooi versierd om de kerststemming te laten zien.

Het thema was ‘kwetsbaar als een kind’. Dominee Vriend liet uit het kerstverhaal zien hoe God ons de weg wijst. Hij kwam Zelf naar deze wereld, kwetsbaar als een kind. Dat is geen doodlopende weg, maar één die leidt tot een vervuld leven! In luisteren naar de liederen die Anna en Esther ten gehore brachten en in het samen zingen werd het een inspirerende dienst. De muziekcommissie had het allemaal goed geregeld; hartelijk bedankt voor het organiseren!
Op zaterdag 16 december konden er kerstpakketten worden ingeleverd bij de beide kerken. Dit jaar kwam er alleen in Scharsterbrug ook echt iets binnen. De vijf kerstpakketten lijken misschien niet veel, maar het is een ‘druppel op de goeie plaats’. Bij de voedselbank in Joure waren meer kerken uit de regio bezig met uitladen van hun pakketten. Samen kun je dan toch weer wat betekenen. De samenwerkende diaconieën waren blij met elk pakket; gevers heel hartelijk bedankt, namens de ontvangers!
Op vrijdag 15 december was er weer ‘samen eten in Het Skarsterhonk’, deze keer eind van de dag, met vooraf een gezellige kwis waaraan iedereen kon bijdragen. Gezellig, lekker eten en een mooie ontmoeting; bedankt voor het organiseren!
Op zondag 10 december werd Klaske Kampen gedoopt in de kerk van Scharsterbrug. Een feestelijke dienst waarin we onder anderen een lied van Elly en Rikkert zongen: “Als je veel van iemand houdt, geef je het mooiste wat je hebt. Dat is heel gewoon.” Daarmee bezingen we de liefde van mensen voor elkaar en de liefde van ouders voor hun kind.

Wat is het dan prachtig en tegelijk ingrijpend om te mogen zingen dat God het mooiste wat Hij had voor ons heeft gegeven! Gods liefde voor ons is de bron van onze liefde. God bevestigt met het teken van de doop dat Hij Zijn armen voor ons opent. Wij worden opgeroepen om te antwoorden: “Durf los te laten en Hem vast te houden!” Hij draagt ons, zelfs door de diepte heen, naar een nieuwe toekomst. Verbonden met Hem!
Op zondag 3 december was er een spontane jeugddienst waarin Anneroos Gardenier werd gedoopt. God gaat met ieder van ons een eigen weg; Zijn weg! Hij geeft ons vrijheid en daar doorheen draagt Hij ons leven. Zo kunnen we altijd weer bij Hem terug komen.
Dat kwam in het verhaal naar voren van de ‘verloren’ zoon. Het werd ook duidelijk gemaakt door Anneroos en haar vader. Peter hield Anneroos op een plank in evenwicht, juist door af en toe een stapje achteruit te doen. We kunnen altijd weer omdraaien en bij God terugkomen, dankzij de opofferende liefde van Jezus!
Op woensdag 29 november was er in it Skarsterhonk een literêre jûn met muziek (Tseard Nauta) en een schrijfster (Aly v/d Mark). Mooi dat dit zo georganiseerd wordt door vrijwilligers; bedankt voor de mooie avond!
Op zondag 26 november was de gedachtenisdienst voor iedereen uit Scharsterbrug en Ouwsterhaule die dit jaar (van november tot november) overleden is. In deze dienst werden de namen genoemd van degene die ons ontvallen zijn. De nabestaanden waren van tevoren uitgenodigd door persoonlijk een kaartje af te geven aan het correspondentieadres. Er werd een kaars voor hen aangestoken.

Er was ook gelegenheid om persoonlijk nog een kaarsje aan te steken als gedachtenis voor iemand die gemist wordt.
In de dienst stond centraal dat de vraag naar het ‘waarom’ zin heeft en dat de richting van het antwoord te vinden is in het vertrouwen op de God. Hij gaat met ons mee en Hij belooft ons een nieuwe toekomst, verbonden met Hem.
Na afloop was er gelegenheid om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. De gedachteniskaars werd, samen met een boekje en een boekenlegger op naam, aan de nabestaanden meegegeven.
Mooi dat we dit als gemeente willen doen voor mensen die in onze beide dorpen rouwdragen.
Op zondag 12 november was er een OpenDeurdienst in de kerk van Scharsterbrug. De commissie organiseerde een bijzondere bijeenkomst met Afrikaanse muziek van Basile Maneka uit Leeuwarden.

Hij had op het laatste moment nog een kleine band meegenomen en het werd een swingende kerkdienst ‘African Style’! Eén van de bezoekers zei bijvoorbeeld: “Ik ben nog nooit zo blij geworden van het geven aan de collecte!” Piety en Bob; hartelijk bedankt voor het organiseren van deze bijzondere beleving van het geloof in Jezus!
Op woensdagavond 1 november was er in Ouwsterhaule om 19.30u een dankdienst voor alles wat er gegroeid is, voor de oogst en het werk. Er gecollecteerd voor de voedselbank en voor de avondmaalstafel werden houdbare spullen voor de voedselbank neergezet. Zo maakten we ook voor onszelf duidelijk dat er mensen zijn die deze spullen nodig hebben. Ook in onze omgeving. En de avondmaalstafel is vanaf het begin van het christelijke geloof een tafel geweest om samen te delen. Mooi dat dat op deze manier kon worden onderstreept. De diakonie heeft de spullen bij de voedselbank gebracht en van daar uit komt het goed terecht.
Na afloop van de dienst was er in De Hichte een reguliere gemeentevergadering. Ds. Arnold Vriend vertelde iets over 500 jaar Reformatie en Maarten Luther. We bespraken het reilen en zeilen van de gemeente. Onder andere werd de plaatselijke regeling iets aangepast. Verder kwamen collectebonnen, fairtrade koffie en thee en een facebookpagina aan de orde. De kerkenraad zal zich daar verder over buigen: Bedankt voor de betrokkenheid en u hoort er nog van!
Op zondag 22 oktober gaven we bijzondere aandacht aan het werelddiaconaat. Het thema van de dienst was daar ook op gericht; het werk van de kerk wereldwijd in het bijzonder de opdracht om de ander daadwerkelijk te helpen. Er was dan ook één collecte voor Kerk in Actie werelddiaconaat.
Aan het eind van de dienst kwamen de kinderen van de zondagsschool binnen, onder de klanken van een liedje van de band Trinity: “ik wens jou een dak boven je hoofd”. Daarna zongen de kinderen zelf een lied en zo presenteerden ze de rugzakjes die ze voor vluchtelingen in Nederland hebben gevuld.
Onze diaconie heeft deze rugzakjes gesponsord en de kinderen hebben zelf gezorgd voor de spulletjes er in. De rugzakjes werden voor de avondmaalstafel neergelegd en zijn inmiddels ingeleverd; het waren er 30! En nog een boodschappentas met allemaal spulletjes. Vlak voor de kerstvakantie worden de rugtasjes op verschillende azc’s in Nederland uitgedeeld aan de kinderen daar. Leiding, kinderen en ouders heel hartelijk bedankt voor jullie mooie gebaar! Zo leren we ook aan onze kinderen wat het betekent om gaven te delen zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan.

Zondag 1 oktober was de “kerkproeverij”.
Na bakje koffie tijdens de inloop begon de dienst om 10.00u. Een gewone kerkdienst met wat extra toelichting, via de beamer verhelderd (Pieter Vriend bedankt!). Het ging over het proeven van de verbondenheid met God. Als je uit je eigen ‘bubbel’ stapt van wat voor jou bekend is; wat gebeurt er dan? Wat doet dat met jezelf als je uit je comfortzone stapt? God daagt je uit: stap uit je comfortzone en volg mij!
Na een korte kerkdienst hebben we in kleinere groepjes nog even nagepraat over ‘proeven van de kerk’.

De kinderen gingen aan de slag met
marshmallows en ongekookte spaghetti om iets te bouwen met verbindingen.

Als afsluiting hebben we samen gegeten van wat iedereen had meegebracht. Zo konden we van alles proeven. Al met al een leuke en inspirerende ‘kerkproeverij’!
Zondag 24 september was er bijzondere aandacht voor Israël in de kerkdienst. Aan de hand van een aantal foto’s uit Israël van gemeenteleden werd de overdenking geïllustreerd. De foto’s werden gebeamerd (bedankt Klaas Stoker!) en zijn ook ingelijst nog te bewonderen in de kerk van Ouwsterhaule.
Woensdagavond 19 september was een buitengewone gemeentevergadering in verband met de aankoop van de kapsalon in Ouwsterhaule. De kerkenraad wilde graag horen wat de gemeente daarvan dacht, om dan uiteindelijk zelf tot een definitief besluit te komen. Na een presentatie van het college van kerkrentmeesters en de gelegenheid tot vragen daarover waren we het er grotendeels over eens dat dit een goede zet zou zijn.
De kerkenraad heeft dan ook besloten dat de kerkrentmeesters het voorlopig koopcontract kunnen tekenen, wat een paar dagen later ook gebeurd is. We hopen eerste helft volgend jaar de overdracht in orde te maken. 
Vanaf deze plaats veel dank voor de inzet van de kerkrentmeesters om dit voor elkaar te krijgen! We verwachten dat we hiermee als gemeente een goede stap gezet hebben voor de toekomst van onze gemeente en van ons kerkgebouw in Ouwsterhaule.
Zondag 17 september was de tentdienst van het dorpsfeest van de Ouwstertrijegeaen. De tentdienstcommissie had gekozen voor het thema: “Vaya con Dios”. Excelsior zorgde voor de muzikale noot. Mooi dat jullie de muziek zo geïnspireerd en enthousiast hebben laten horen! Voorzitter Marco Tadema heette ons welkom en hij zette meteen de toon voor een betrokken en vrolijke bijeenkomst

Dominee Arnold Vriend zorgde voor de overdenking over een man die op reis ging om ‘met God te gaan’, want dat betekent Vaya con Dios. Als je gelooft dat God met jou gaat, dan kun je ook met God gaan. Dat vervult je leven met zin, vreugde en richting. Met Hem kom je tot je doel.
De kinderen konden het verhaal volgen met een soort bingo-kaart die de tentdienstcommissie had bedacht. Als alle voorbeelden op de kaart genoemd waren, mochten ze ‘amen!’ roepen en dan was de overdenking voorbij.
Er was een collecte voor Boerenblij en die heeft totaal 400 euro ( incl. bijdrage van de feestcommissie) opgebracht. De bewoners van Boerenblij kunnen blij worden gemaakt met een mooie buiten parasol.
Heel hartelijk dank aan de tentdienstcommissie (Piety en Jikke) voor het organiseren, Excelsior voor het spelen en alle vrijwilligers er om heen voor het mogelijk maken van dit mooie feest!

Zondag 16 juli was er een openluchtdienst bij het uitkijkpunt langs de A6. Het weer was niet geweldig, maar we waren er! Vooral fijn dat de muziek het zag zitten om in weer en wind te spelen; jullie waren geen koperblazers, maar goud-blazers; super.
Op deze bijzondere plek stonden we letterlijk even stil bij het werk aan de weg. En vanaf het uitzichtpunt wierpen we een blik op onze levensweg door te luisteren naar de woorden van Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus draagt ons leven en brengt ons tot ons doel; voluit leven door de verbondenheid met Hem!
We mochten gebruik maken van de tribunes en het land; wegenbouwer V/d Lee en fa. Wietsma bedankt, Jeroen van Casteren ook bedankt voor het regelen van het geluid en Jelle en Annie de Jong voor het kosteren op deze bijzondere plek.

Zondag 18 juni was er een opendeurdienst met als thema: ‘muziek met een smile’. Van tevoren kon je aangeven welke muziek iets voor je betekent, waar je gelukkig van wordt of die je opbeurt (van alles, van Stairway to Heaven en Coldplay tot Opwekking en Johanes de Heer). Deze verzoeknummers werden op een rij gezet, via de beamer en Youtubefilmpjes vertoond en ze zorgden voor een vrolijke noot en een opmaat naar een mooie zomer!

We begonnen met koffie en muziek. ds. Vriend vertelde iets over de songs en bracht die in verband met het goede nieuws van Jezus. Je mag met al je emoties bij Hem komen!
Een bijeenkomst die klonk naar meer Opendeurdienstcommissie; Bedankt! 
 
Op zondag 4 juni vierden we het Pinksterfeest in de tent van het dorpsfeest van Scharsterbrug. Het thema was: blaas het vuur aan. De muziek werd verzorgd door de Jouster Fanfare en ds. Arnold Vriend deed een overdenking over 3 tips om het vuur van de Geest in je leven brandend te houden.

 
Op donderdag 25 mei hebben we met elkaar gevierd dat het Hemelvaartsdag was. Een mooie ‘gewone’ kerkdienst waarin we stilstonden bij wat het voor ons betekent dat Jezus in de hemel is. Zo kan Hij als koning en als priester steeds bij ons en voor ons zijn.
Op een zonnige woensdag 17 mei was ons jaarlijkse zondagsschool uitje. Bijna alle 30 kinderen konden er bij zijn! We zijn na schooltijd naar het Nannewiid gereden. Hier hebben we waterfietsen en kano’s gehuurd. We hebben met elkaar de dag afgesloten met patat en ranja op het terras. Mede dankzij de hulp van ouders en het mooie weer kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd uitje. Een mooie afsluiting van een mooi seizoen!

De kinderen hebben ook het afgelopen jaar weer geld ingezameld voor een goed doel. De 2 spaarvarkens; Bertha en Christina hebben samen een bedrag opgeleverd van €110,-  geweldig! Het geld is overgemaakt naar Open Doors kinderprojecten.

Op zaterdag 6 mei was er een vrijheidswandeling. Vanaf de kerk in Scharsterbrug wandelden we naar de Heide, het bos rond Wilhelmina-oord en over de Heide weer terug.

De koffie werd spontaan aangeboden door de fam. Kampen; bedankt voor de gastvrijheid! Op de wandeling stonden we een paar keer stil bij het thema vrijheid. Iedereen bedankt voor het meedoen!
 
Op 4 mei waren in beide dorpen herdenkingen van de tweede wereldoorlog. In Scharsterbrug was vooraf aan de stille tocht naar het monument bij de brug, een tentoonstelling in het Skarsterhonk.

De leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Brêge hadden hun werkstukken daar uit gestald. Mooi om door de leerlingen opgeroepen te worden om ons voor te stellen wat oorlog en vrede betekent. Na de stille tocht waren er gedichten, kranslegging en een toespraak. Het gebeuren kreeg aan het eind nog een schaduwrandje doordat iemand geen geduld had om stil te staan bij de herdenking.
In Ouwsterhaule was er na afloop van de plechtigheid een tentoonstelling van werkstukken van groep 7 en 8 in de kerk.

Ze hadden onder anderen bakstenen met krijt versierd met voorstellingen van vrede. Zo maakten ze duidelijk dat we op hen kunnen bouwen als het over vrede gaat!
 
Op zondag 23 april was er de jaarlijkse OpenDeurDienst met muziekkorps Excelsior in dorpshuis De Hichte in Ouwsterhaule. Voorganger Sytse Wybenga uit Kootstertille gaf ons een overdenking mee over het thema: ‘Ik kan het wel alleen?!’

In een gezellige opstelling genoten we van de muziek van Excelsior en lieten we ons inspireren door de boodschap van de verbondenheid met elkaar en met Jezus Christus. ODD-cie; bedankt voor het organiseren!

Op paaszondag werd er een nieuwe paaskaars de kerk binnen gedragen. De vraag werd gesteld: wat maakt deze dag bijzonder? En het antwoord was: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ In een mooie dienst werd de opstanding ook duidelijk in de geloofsbelijdenis van Wilma Heger.

Ze vertelde in een persoonlijk verhaal hoe ze naar deze dienst was toe geleid. ‘Ja’ zeggen tegen haar heer Jezus en samen met Hem verder willen gaan. Mooi dat wij daar op deze paasmorgen getuige van mochten zijn!
Bij haar belijdenis kreeg ze de tekst mee uit Galaten 2 vs. 20 b: “Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.”
De kinderen van de nevendienst deelden ons een vredegroet uit. We kijken terug op een mooie, inspirerende dienst.
 
In de stille week waren er twee mooie passiestiltes, maandag 10 april één in Scharsterbrug en woensdag 13 april één in Ouwsterhaule. Mooie momenten om kort even stil te staan in de stille week. Muziekcommissie; bedankt voor het organiseren!
Op Witte Donderdag was ‘The Passion’ in Leeuwarden. Normaal gesproken gedenken we op die avond het laatste avondmaal van Jezus met Zijn leerlingen in een avondmaalsdienst. Dit was zo’n mooie gelegenheid om met de catechisanten en de rondom 20 groep naar The Passion te gaan, dat we dat de voorrang hebben gegeven. Met 20 mensen uit onze gemeente reisden we in een bus naar Leeuwarden, samen met 20 mensen uit Langweer en 20 mensen uit St Nyk.
 
Een mooie ervaring om het verhaal van Jezus’ verraad en Zijn overwinning daarvan zo mee te mogen maken.
Op Goede Vrijdag vierden we dan samen het avondmaal om samen te gedenken hoe Zijn opoffering onze wereld op z’n kop zet.
 
Op zondag 9 april was er een bijzondere palmpasen dienst in Ouwsterhaule. Tiny v/d Meulen werd gedoopt op haar belijdenis. Ze had een inspirerend verhaal over hoe haar weg naar deze doopdienst was gegaan en waarom ze gedoopt wilde worden. Het begin van een nieuwe weg met God.
Bij haar doop kreeg ze de tekst mee uit psalm 54 vs. 6: Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

We hebben als gemeente ook beloofd haar op die weg bij te staan.
Aan het eind van de kerkdienst kwamen de kinderen van de zondagsschool de kerk in met hun palmpaasstokken en ze zongen voor ons het lied Hosanna Hoera (stukje van te zien op de facebookpagina van de Ouwstertrijegeaen).
Zondagsschoolleiding; hartelijk bedankt!

Op donderdag 6 april waren er drie groepen van basisschool de Brêge op bezoek in de kerk. Even kijken, rondsnuffelen en proberen te achterhalen wat het te betekenen had.
 
Mooi om te zien hoe elke groep z’n eigen vragen mee neemt. Groep
3 is weer anders dan groep 5 en groep 8. Leuk om de interesse te merken bij wat er te zien is. Er zijn al weer afspraken voor het volgende schooljaar!
  
Donderdag 6 april ’s avonds was er symbolisch bloemschikken in “It Skarsterhonk”. Zoals altijd is er weer een prachtig Paasbloemstuk gemaakt o.l.v. Fimmy Schreur.

Fimmy bedankt voor je creativiteit, inspiratie en de mooie avond.
 
Woensdag 22 maart was het groot huisbezoek in Scharsterbrug en een dag later in Ouwsterhaule. ’s Avonds vanaf 20.00u waren we welkom bij Ale en Wytske Fekken (SB) en bij Jelle en Annie de Jong (OH). Het onderwerp was: Iconen; raampjes naar de hemel. Interessant om kennis te maken met een heel andere manier van geloofsbeleving. Met soms mooie doorkijkjes en aandacht voor het mooie in deze wereld.
Op woensdag 8 maart was het ‘biddag voor gewas en arbeid’. Op een
doordeweekse avond kwamen we bij elkaar voor een dienst van gebed. Voor werk, voor groei, voor genoeg voor iedereen. Na afloop van deze dienst was er een gemeenteavond in het Skarsterhonk. We bepraatten het wel en wee van onze gemeente en er was een mooie presentatie over het project van de gezamenlijke diaconieën in onze regio: Hart voor Moldavië. We kregen de primeur van de nieuwe slogan en een nieuwe info-video; ‘Aandacht voor elkaar’.

Helaas liet de techniek ons in de steek, maar het werd duidelijk dat er belangrijk werk gedaan wordt voor de armste mensen in dat land. Mooi dat we daar met onze portemonnee ook aan mee kunnen werken.
Donderdag 23 februari was er weer Samen Eten in het Skarsterhonk. Deze keer was het ’s avonds. Tine, Tietie, Marta en Sjoukje; bedankt voor het organiseren!

Op zondag 12 februari was een OpenDeurDienst over sociale media. Het thema was: ‘op wie like jij?’. Kijk je naar je scherm om jezelf te beoordelen? Of kijk je naar Jezus die jou juist bevrijdt van de oordelen van mensen en van jezelf? We collecteerden voor Fier Fryslan, die zorgen dat meiden in moeilijke situaties leren in het echt contacten op te bouwen. Na afloop dronken we in het Skarsterhonk nog even wat fris of koffie. Piety en Bob: bedankt voor het organiseren!
Zondag 5 februari was de jaarlijkse oecumenische dienst in de RK kerk van Sint Nicolaasga. De kerken in de regio (wat voorheen  Doniawerstal was) kwamen bij elkaar en lieten zo merken dat we met elkaar verbonden zijn. De muziek werd verzorgd door het koor ‘Meiinoar’ en pastor Annie Schothorst (Christoffelparochie) en dominee Gerda Keizer (Op ‘e Noed) gingen voor. In onze beide kerken brandt nu bij elke dienst een kaars die ons er op wijst dat we verbonden zijn met de kerken in de buurt.
Donderdag 9 januari  was er ‘Samen eten’ in het Skasterhonk. Met ongeveer 25 mensen hebben we gezellig gegeten en bijgepraat. Dankzij de inzet van de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken; bedankt!
We zijn het nieuwe jaar begonnen met een kerkdienst op zondag 8 januari die door ds. De Heer geleid werd. Na afloop was er gelegenheid om elkaar gelukkig nieuw jaar te wensen en een bakje koffie te drinken in de Hichte.
Op oudjaarsavond 31 december keken we terug op het jaar dat voorbij is en we keken vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. In het verhaal van ons leven is de hoofdpersoon geboren; Jezus Christus! Dat Woord dat mens geworden is, overwint alle praatjes in deze wereld.
Op zondag 25 december vierden we het kerstfeest in Ouwsterhaule. De geboorte van Jezus brengt vrede op aarde. Het vertrouwen dat je veilig bent bij God, dat geeft een enorme vrede. Dat geeft innerlijke vrede, dat je vertrouwt dat jouw leven met Jezus geborgen is in God. En dat gaat uitwerken in je leven! De zondagsschool deed mee om het een feestelijk geboortefeest te maken voor Jezus onze Heer. Ze kregen allemaal een cadeautje van de zondagsschool op deze bijzonderste verjaardag in de geschiedenis (zie ook het stukje van de zondagsschool op deze website). Jelly Oenema speelde trompet en Wim Slagter was de organist. De beamerpresentatie werd gemaakt en vertoond door Klaas Stoker.
Na afloop was er koffie en chocolademelk bij een vuurtje bij de fam. Jelle en Annie de Jong.
Iedereen die er bij betrokken was: hartelijk bedankt!

Op zondagavond 18 december was de kerstzangdienst in Scharsterbrug. Een dienst waarin we bekende kerstliederen zongen en luisterden naar Vocaal ensemble Koarbizznizz. Op de hen bekende prachtige wijze, zongen ze de prachtigste (on-)bekende wijzen.

De overdenking riep ons op om kerstfeest niet op te ruimen samen met de slingers, de versiering en de (kunst-)kerstboom. Kerst niet stallen, kerstfeest is geen eenmalige date, maar een begin van een relatie die ons tot ons doel brengt. Ondanks drukke schema's, schaamte en onderwaardering van het belang: laat Jezus je bevrijden uit je schema's, laat Hem je schaamte overwinnen en het belang aantonen van Zijn liefde. We zamelden geld in voor twee collectedoelen: Euro 110,- Dorcas (adopt a granny) en Euro 110,- voor Mercy ships.
Iedereen die aan deze dienst meewerkte: van harte bedankt!

Zaterdag 17 december was de jaarlijkse kerstpakkettenactie. Kerstpakketten die toch niet echt nodig zijn werden op die dag tussen 10.00u en 11.00u ingeleverd in de kerk in Scharsterbrug en Ouwsterhaule. Samen toch weer een stuk of tien kerstpakketten. Samen met alle kerstpakketten van alle andere kerken in de regio kon Miks welzijn weer mensen blij maken die een extraatje goed kunnen gebruiken.
Donderdagavond 15 december was er symbolisch bloemschikken in het Skarsterhonk. Onder bezielende leiding van Fimmy Schreur maakten we een bloemstuk voor het kerstfeest, waarin de symboliek van Kerst was verwerkt:
De driehoekige vorm van de kerstboom verwijst naar de verbondenheid tussen mensen onderling en naar de verbondenheid met het hemelse. De groene kleur is symbool van de hoop.
De symboliek van een kerstboom is dat hij mooi groen blijft in deze donkere dagen en je steekt er kaarsjes in aan; Jezus is immers het Licht der wereld en geeft ons eeuwig leven.
 
Ster: licht in duisternis   
Schors: bescherming van God
Bessen: vruchtbaarheid
Edelsteen: kostbaar, reinheid, schoonheid
Wol: schapen, herders
Hout: kribbe
Dennenappels: vrucht dragen
Klimop: eeuwig durende trouw
Conifeer: levensbron
Witte Roos: zuivere liefde


 

Op woensdagmiddag 14 december verzamelde zich rond 15.30u weer een leuke groep mensen in het Skarsterhonk. Het was gezellig, met een paar rondjes bingo en een broodmaaltijd en gezellig nazitten tot bijna 19.30u toe. Een prachtig initiatief; Tine, Sjoukje, Martha en Tietie: bedankt voor het organiseren!  

Zondag 28 november was de eerste advent. We namen toen afscheid van een aantal ambtsdragers: Wytske Fekken, Ytje Schenkhuysen en Kleis Oenema. We hebben hen namens de gemeente bedankt en een blijk van onze waardering overhandigd. Ook op deze plaats: bedankt voor de inzet en de inspiratie! We mochten ook een diaken verwelkomen; Anke Koopmans heeft aangegeven dat ze zich de komende tijd daarvoor wil inzetten. Bedankt!

Zondag 20 november was de jaarlijkse gedachtenisdienst. Alle mensen in Scharsterbrug en Ouwsterhaule die overleden zijn vanaf november 2015 tot november 2016 werden in deze bijeenkomst herdacht. De nabestaanden werden uitgenodigd om aanwezig te zijn en een kaars aan te steken in de kerkdienst. Dit jaar was deze dienst in Ouwsterhaule. Er was ook gelegenheid voor iedereen om een klein kaarsje aan te steken voor iemand die we persoonlijk wilden gedenken. Bijzonder om zo bij elkaar te zijn en met God en elkaar verbonden te zijn. Dat geeft troost.
Na afloop van de dienst was er gelegenheid voor de nabestaanden om koffie te drinken in de pastorie, ook dat was een mooie ontmoeting.

Op donderdag 10 november was er weer ‘samen eten’ in het Skarsterhonk om 12.00 uur. De deur stond open dankzij de inzet van Martha, Sjoukje, Tietie en Tine. Met een groep van een 20 man/vrouw aten we stamppot (naar keuze) en er was natuurlijk een toetje na. Bedankt voor het organiseren!

Op zondag 6 november was er een gezinsdienst in de kerk van Scharsterbrug, georganiseerd door de OpenDeurDienst commissie. Het thema was ‘Sint Maarten’. We ontdekten wie Sint Martinus eigenlijk was, met een toneelstukje en de uitleg van dominee Vriend. Sint Maarten ontdekte: Jezus verbindt Zich met de armen en Hij verbindt Zich met mij. Dan ben ik met de armen verbonden!

Om hem een beetje na te doen, is de zondagsschool ook aan de slag gegaan met die ontdekking van Sint Maarten. Zij hebben ook iets gedeeld; namelijk een schoenendoos met spullen voor kinderen in arme landen. Ook andere mensen vulden een schoenendoos of gaven spullen in de verzameldozen. Kijk ook even onder het kopje "zondagsschool" op deze website om meer te weten te komen!

Op woensdagavond 2 november was er om 19.30u een kerkdienst in Scharsterbrug om te danken voor werk, oogst en alles wat we ontvangen hebben. Iedereen was uitgenodigd om dan ook iets mee te nemen (liefst houdbaar) voor de voedselbank in Joure.

De diakonie heeft gezorgd dat al die goede gaven (ook de collecte) bij de voedselbank terecht is gekomen. We werden heel hartelijk bedankt voor alles: Het komt goed terecht bij mensen en gezinnen die een steuntje kunnen gebruiken.
Na deze dienst was er in het Skarsterhonk een gemeente-avond waarin we het reilen en zeilen van onze gemeente met elkaar bespreken. We keken naar foto’s van de verbouwing van de kerk in Idskenhuizen en Hemmo Kalteren (projectleider van de verbouwing) vertelde ons iets over de gang van zaken en de positieve impact op de gemeente.

Op zondag 2 oktober was de startzondag, dit jaar in Oldeouwer; bij Reitze en Siska Holtrop.
Het thema van deze startzondag was; ‘Deel je leven’. Om 9.30u begonnen we in de schuur met koffie. Om 10.00u begon een dienst voor alle leeftijden met muziek, een korte overdenking en verwerking van het thema. Iedereen had zelf een stoel of een kleedje meegenomen.

Iedereen had ook iets te eten of te drinken meegenomen. Dat deelden we met elkaar na afloop van de dienst.
Het was een mooie dienst met dank aan Reitse en Siska, aan de leden van Excelsior voor de muziek, Corrie Douma voor de soep en natuurlijk aan iedereen voor wat we samen deelden!

Op zaterdag 10 september was de afsluitende dag van het ‘Tsjerkepaad’. Van 13.30u tot 17.00u waren onze beide kerken open. Er was gelegenheid om de kerk te bekijken, even rust te zoeken voor lichaam en/of geest. In Ouwsterhaule was de kerk ’s zomers elke zaterdagmiddag open geweest. Soms was er geen bezoek, soms een stuk of 20. Vrijwilligers hartelijk bedankt voor jullie tijd en inzet!

Op zondag 26 juni was er in de kerk van Ouwsterhaule een opendeurdienst met als thema “maak je geen zorgen “ dit thema was afgeleid van het bijbeltekst uit Matheus 6 : 25,26.
Ondanks alle zorgen die je kan ervaren in je leven mag je erop vertrouwen dat God weet wat je nodig hebt. Hij wìl je ook alles geven, omdat je het waard bent; Hij doet ons beseffen wie wij zijn en ons beseffen wie God is. Hij zegt allereerst: moet je eens kijken naar de vogels. De vogels vliegen rond en ze hebben niet een enorme voorraad eten aangelegd. Elke dag trekken ze er weer op uit om eten te zoeken. Wat maken jullie je nu druk om eten en drinken? Jullie zijn toch veel mooier geschapen dan de vogels? Jullie zijn toch de kroon op de schepping van God? Jullie zijn toch het allermooiste wat God gemaakt heeft? Als God al zo voor die vogels zorgt, hoeveel zal Hij dan wel niet voor jullie zelf zorgen!
Dominee Mink uit Kollumerzwaag heeft de dienst geleid en is tijdens de overdenking verder op het thema ingegaan. Peter en Itske Brakels zorgden voor de muzikale omlijsting met prachtige liederen, waarbij ook de kinderen aan bod kwamen.

Zij mochten met muziekinstrumenten mee spelen en zingen. De diaconie collecte tijdens de dienst was bestemd voor “breng de Joden thuis” Peter en Itske spelen voor dit goede doel en als opendeurdienst commissie wilden we het goede werk van deze organisatie graag ondersteunen. De opbrengst was € 65,- waarvoor hartelijke dank!

Op vrijdag 10 en op vrijdag 17 juni was er een excursie naar het kerkgebouw in Ouwsterhaule. Leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool 'it Trijegeaster Honk' kwamen op ‘onderzoek’.

De meesten waren al wel eens in de kerk geweest, maar nu was het helemaal aan de leerlingen om rond te lopen en te speuren (met een verrekijker of een loep) wat ze tegenkwamen. Na binnen en buiten te hebben onderzocht kwamen we weer terug om te horen of er ook vragen waren en welke antwoorden ze zelf daarop gaven. Nadat elk een keer de klok had geluid gingen ze weer terug naar school. Juf Sybrig (leerkracht voor Godsdienstig Vormend Onderwijs op de basisschool) bedankt voor het organiseren!
Op donderdag 9 juni mocht ds.Vriend een gastles geven op basisschool De Brege in Scharsterbrug. Eerst in groep 7 en 8 en toen in groep 5 en 6. Het ging over 'de reis van een held' en over 'hoe word je een held'. Mooi om op school te gast te mogen zijn. Leuk om met de leerlingen te praten en na te denken over hoe ze zelf een held kunnen zijn en de wereld een beetje beter maken voor een ander.
Juf Betty (leerkracht GVO op de basisschool in Scharsterbrug) bedankt voor de uitnodiging!

Zondag 5 juni was de tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest. De feestcommissie had de Jouster Jeugdfanfare uitgenodigd voor de muziek en dominee Vriend hield een toespraak over: ‘ik vertrek’.

Elke dag vertrekken we de onbekende toekomst van een nieuwe dag in. Je mag er op vertrouwen dat God met je mee gaat. Feestkommisje bedankt voor het organiseren van een prachtig dorpsfeest en een mooie tentdienst!

Zondag 15 mei was het Pinksteren. De oudste deelnemers aan de zondagsschool namen afscheid; zij gaan naar de middelbare school. In de kerkdienst stond centraal dat we met elkaar en met God verbonden zijn. Dat werd duidelijk gemaakt door elkaar een bol wol toe te gooien en het draadje steeds vast te houden.

Zo ontstond een zichtbaar netwerk met wie je allemaal verbonden bent. De verbondenheid met God kun je zichtbaar maken door te doen wat Hij vraagt.

Donderdag 5 mei was het Hemelvaart en Bevrijdingsdag. Met zo’n 25 mensen van jong tot (niet zo heel) oud maakten we een bevrijdingswandeling in de buurt. Het was toch wat langer dan van tevoren gezegd, maar we hebben er samen een mooie wandeling van gemaakt over plekken waar je anders niet zo snel komt.

Tijdens de wandeling stonden we een paar keer stil bij het thema ‘vrijheid’, bijvoorbeeld bij een onderduikboom, of een citaat van Nelson Mandela. Na afloop was er koffie in het Skarsterhonk. Alle deelnemers bedankt!

Op woensdag 4 mei was de dodenherdenking. In Scharsterbrug en Ouwsterhaule werden de werkstukken van de basisschool tentoon gesteld. In Scharsterbrug was dat vóór de stille tocht naar het monument.
In Ouwsterhaule kon iedereen na de plechtigheid bij het monument een kijkje nemen.
 
Mooi dat we zo samen stil konden staan bij vrijheid en bij wat dat heeft gekost.

Zondag 17 april was de jaarlijkse OpenDeurdienst met Excelsior. Het thema was, heel toepasselijk, ‘Jubilate’. Er werd muzikaal ‘gejubeld’ door Excelsior en wij mochten meezingen en luisteren. Albert Weemstra uit Vries hield een overdenking. Na afloop van de geslaagde bijeenkomst hield Excelsior een koffieconcert waarin alle drie de orkesten lieten horen wat ze in huis hadden!
Piety en Bob: hartelijk bedankt voor het organiseren, Excelsior bedankt voor de mooie muziek en de inspiratie daarvan en Albert Weemstra bedankt voor de meditatie en het leiden van de dienst.

 
Zondag 27 maart  vierden we met elkaar het Paasfeest: de Heer is opgestaan! We kwamen bij elkaar in de kerk van Scharsterbrug. De Paaskaars werd brandend binnen gedragen onder het zingen van: “een heerlijk morgenlicht breekt aan; de zoon van God is opgestaan!”
De zondagsschool zong voor ons en er was een hele grote rups die dezelfde bleef, maar toch een vlinder werd; een feestelijke dienst waarin centraal stond dat Jezus’ opstanding uit de dood ons op weg zet naar God en de ander. We kunnen Hem volgen!

De leiding van de zondagsschool verzorgde de kindernevendienst; Piety, Siska, Elina en Hanneke bedankt! Er was ook een crèche voor de allerkleinsten: Tineke bedankt!
In de stille week kwamen we bij elkaar in de passiestiltes op maandag en woensdag; korte bijeenkomsten met muziek, stilte een lezing, een gedicht. Mooi om mee te maken op weg naar Pasen. Op Witte Donderdag vierden we het avondmaal en op Goede Vrijdag; de dag waarop Jezus stierf, luisterden we onder andere naar verschillende soorten muziek die pasten bij die dag.

Zondag 20 maart was het Palmzondag: In de dienst en in de zondagsschool ging het over Jezus die als een koning binnengehaald wordt in Jeruzalem. De kerkdienst was wat vroeg afgelopen, dus we zongen nog een lied en we wachtten tot de zondagsschool er aan kwam met de palmpaasstokken. Tijdens het wachten merkten we iets van hoe we Jezus mogen verwachten…
 

Met muziek en Hosanna-gezang werden we uitgeleide gedaan: de Koning komt! Mare en Jelly bedankt voor de live-muziek  en de leiding en kinderen van de zondagsschool veel dank voor deze hoopvolle en vrolijke boodschap!
Op donderdag 17 maart was er in “It Skarsterhonk” een avond ‘Symbolisch bloemschikken’ onder leiding van Fimmy Schreur georganiseerd. Met een stuk of 14 enthousiaste deelnemers werd er een prachtig bloemstuk gemaakt in het licht van het Paasfeest. Fimmy heel hartelijk bedankt voor de creativiteit en de inspiratie!
Woensdag 9 maart was er biddag voor gewas en arbeid. We verzamelden gebedspunten die in de loop van de kerkdiensten daarna aan de orde zijn geweest. We baden voor dingen die zo voor de hand lijkt te liggen en die tegelijk zo belangrijk zijn; werk, gezondheid, vrede, een goed groeiseizoen, inkomen.
Na afloop van de gebedsdienst kwamen we bij elkaar in De Hichte voor de gemeentevergadering. Mieke Bijker vertelde iets over haar wandeltocht naar Santiago de Compostella. Mooie verhalen van bijzondere ontmoetingen en gastvrijheid. En van doorzetten; respect! Mooie foto’s maakten het een indrukwekkend verhaal: Mieke (en Herke) bedankt!


Zondag 7 februari was er een OpenDeurDienst in de kerk van Ouwsterhaule. Deze keer een gezinsdienst, dus alle leeftijden waren welkom! Het thema was: ‘Het mysterie van de spiegel’.

Onderdeel van het mysterie van de spiegel, is dat je betoverd kunt worden door de buitenkant. En dat is niet de bedoeling, merkten we in deze dienst. In een toneelstukje bijvoorbeeld over een bijbelverhaal over een rijke en een arme. Maar ook door 'de spiegel van het hart en het karakter'. De spiegel was ergens gevonden met een briefje achterop. Daarop stond dat het de spiegel van het hart en het karakter was en dat je antwoord moest geven op de vraag: "wat zie je als je naar iemand kijkt?"

Een paar kinderen durfden antwoord te geven, maar uit de spiegel kwam een briefje of het goed of fout was. En er waren mooie antwoorden bij, maar het was steeds fout volgens de spiegel. Het antwoord moest zijn: het hart en het karakter.
Je kunt zo leren kijken naar andere mensen. Dat doe je door net als Jezus te doen. Als je dat probeert, zie je in de spiegel dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Dan merk je dat je niet meer betoverd bent door de buitenkant.
ODD-commissie (Bob en Piety) bedankt voor de organisatie!

Zondag 24 januari werd in de kerk van Ouwsterhaule Mare v/d Tweel gedoopt, dochter van Peter v/d Tweel en Reina Buruma en zusje van Ties.

De zondagsschool was bij de doop aanwezig zijn, waarna ze het eigen programma voortzetten in de Hichte. 

Dominee Vriend had een hartvormig doosje bij zich en hij vroeg de kinderen of je het licht daarin kon vangen. Dat kon niet, zo bleek. Om licht in dat hartje te krijgen, moest het open zijn en gericht worden op het licht. Zo geldt dat ook voor ons. Om het licht van Gods liefde in ons hart te hebben, moeten we ons op God richten en ons hart voor Hem openhouden.Als we ons afsluiten, blijft het licht niet in ons. 

We beleefden een mooie dienst waarin Gods trouw aan ons zichtbaar werd in de doop. Het licht stond centraal; het licht van Gods liefde dat wij mogen doorgeven.

Zondag 3 januari 2016 (!) was de eerste kerkdienst van dit jaar. Na afloop van de kerkdienst was er koffie en gelegenheid om elkaar een goed, gelukkig en gezegend nieuw jaar te wensen. Daar werd dan ook graag gebruik van gemaakt!

Vrijdag 25 december was het kerstfeest; de geboorte van Jezus de Messias. De engelen vertelden het de herders (en de schaapjes en een os en een ezel…). Een engelenkoor zong en danste mee en de wijzen kwamen uit het oosten om de nieuw geboren koning te zien. En de vertellers vertelden het weer aan ons: God is mens geworden om ons hele menszijn tot zijn doel te brengen: ere zij God!


Zondagavond 20 december was er om 19:30uur een kerstzangdienst in Scharsterbrug.
Er werd gezongen door een projectkoor van gemeenteleden, onder leiding van Willem Kuipers. Ook de zondagsschool had een aantal liedjes ingestudeerd.

Ds. Vriend had een korte overdenking over het thema ‘tijd’. Na de dienst was er gelegenheid om koffie, chocolademelk of thee te drinken in het Skarsterhonk, waar veel mensen gebruik van maakten.
Een mooie dienst met veel zang en muziek, voor alle leeftijden. Muziekcommissie en zondagsschool: bedankt voor de inzet!
Van het oefenen heeft Harm Nijholt een filmpje gemaakt voor de facebookpagina van de Ouwstertrijegea: https://www.facebook.com/Ouwstertrijegeaen/?fref=ts

Donderdag 17 december was er symbolisch bloemschikken onder leiding van Fimmy Schreur. Een mooi bloemstuk maken en tegelijkertijd bezig zijn met het verhaal van kerst. En dan kun je het verhaal meenemen naar huis, waar het met kleur, vorm en thema’s laat zien wat kerstfeest is. Fimmy bedankt! 

Zondag 6 december was er een kerkdienst voor doven en horenden. Dove mensen vinden in een gewone kerkdienst vaak moeilijk aansluiting. Omdat er een ‘andere taal’ gesproken wordt. Daarom hebben we afgesproken, met de mensen die het landelijke dovenpastoraat organiseren, om één keer per jaar een dienst te organiseren met het oog op dove mensen. Ook horenden zijn daarbij welkom. In deze dienst werden alle teksten en gebeden gebeamerd (bedankt Gerleen Smidstra!) en alles werd door een gebarentolk vertaald (bedankt Ruth Krooshof!). Er was een crèche en een kindernevendienst (bedankt Rixt v/d Weg!). Na afloop konden de gasten nog even koffiedrinken, als een ontmoeting voor dove mensen uit de regio. We zijn blij dat we dit mogen organiseren; heel inspirerend!
 
Zondag 29 november was de eerste adventszondag: we leven toe naar de komst van koning Jezus! We mochten dat ook doen met 3 nieuwe ambtsdragers: Grietje Jonkman als ouderling, Betty Wind en Annie de Jong als diakenen. Daar zijn we als gemeente blij mee; een goede tijd toegewenst in het bestuur van onze gemeente! We namen afscheid van Corrie Douma als diaken en Albertje Alkema als ouderling. Met onze hartelijke dank voor jullie inzet voor de gemeente van Jezus Christus! In de dienst zongen, lazen en baden we dat God Zijn beloften trouw is. Hij roept ons als hele gemeente om getuigen te zijn. Hij maakt dat voor ons waar.
Na afloop dronken we met elkaar nog koffie in de Hichte.
 
Zondag 22 november was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat is het moment waarop we de namen noemen van iedereen uit Ouwsterhaule en Scharsterbrug die in het afgelopen jaar (van november tot november) is overleden. De nabestaanden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en een kaars aan te steken in de kerkdienst. Zo vlak na de aanslagen in Parijs, stonden we stil bij de vraag wat bloemen en kaarsen nu betekenen voor ons verdriet en ons gemis.

Ze herinneren ons er aan dat echte liefde kwetsbaar is. Dankzij het leven van Jezus weten we dat die kwetsbare liefde zin heeft en zelfs sterker dan de dood is.
Na afloop was er nog gelegenheid om elkaar te spreken bij een kop koffie.
 
Vrijdag 13 november was er een excursie van groep 7 en 8 van het Trijegeasterhonk naar de klokkenstoel in Ouwster Nijega. Op de fiets van school naar de klokkenstoel.
Ds. Vriend was uitgenodigd door de leerkracht die Godsdienstig Vormend Onderwijs geeft (juf Sybrig Bethlehem). Hij vertelde iets over de geschiedenis van de plek en over het ervaren van de omgeving; wat hoor je hier als je stil bent? Wat voel je als je niet beweegt? Er is een hele wereld buiten je, terwijl je er geen erg in hebt. Wat betekent dat?
Juf Sybrig en juf Akke bedankt en natuurlijk groep7 en 8!
 
Op 8 november was er een opendeurdienst in het Skarsterhonk met het thema: ‘volg je hart’.
Het koor ‘Local Vocals’ zorgde voor de muziek en ds. Arnold Vriend hield een praatje over het volgen van je hart.
Met koffie, fris en natuurlijk snoephartjes gingen we met elkaar in gesprek, luisterden naar o.a. ‘sister act’ en nummers van Chi Coltrane, Opwekking en Sela. Volg je hart? Zeker! Zorg daarom dat je hart niet door van alles wordt beïnvloed. Focus op de liefde van Jezus voor jou. Dat houdt je hart vrij.
 
In de namiddag van 6 november was er in het Skarsterhonk een maaltijd voor belangstellenden. Samen met Plaatselijk Belang Skarsterbrêge werd dat door een aantal Scharsterbrugsters georganiseerd. Eerst werd er koffiegedronken en konden er spelletjes gedaan worden. Dat ging soms fanatiek, maar vooral met veel lachen. De broodmaaltijd was heerlijk en gezellig. Verderop in het jaar wordt het nog een paar keer georganiseerd, zoals op 10 december een stamppotbuffet. Tine, Martha, Sjoukje en Tietie; bedankt voor het organiseren!
 
Op 4 november was het dankdag. Op een doordeweekse woensdagavond kwamen we bij elkaar in de kerk van Ouwsterhaule. We dankten voor eten en drinken, voor vrede en welvaart. We collecteerden voor de voedselbank en hadden ook zelf spullen meegenomen voor pakketten. Dit wordt via de voedselbank weer gegeven aan mensen die dat nodig hebben. Zo wordt de dank doorgegeven.
Na afloop van de kerkdienst was er een gemeenteavond in de Hichte. We gingen met elkaar in gesprek over de zegeningen in onze gemeente en hoe we die zegeningen dan verder konden brengen en misschien wel uitbouwen in de toekomst. Een interessante avond die als startschot dient voor een nieuw beleidsplan waar we in het voorjaar over willen stemmen.


In de H. Mattheuskerk in Joure was op vrijdag 18 september de huwelijksdienst van Erik Kwant en Rixt Witteveen. In een viering met pastoor Nota en ds. Vriend kregen ze de zegen van God mee op hun verdere weg samen. Hij belooft met hen mee te gaan, de toekomst in. Hij geeft geloof, hoop en liefde mee.
Na de kerkdienst reed het bruidspaar in een open koets van Joure (hun huidige woonplaats), door Scharsterbrug (waar Erik woonde) naar Hjir is ’t. We wensen het bruidspaar alle goeds toe!
 
In Ouwsterhaule en Scharsterbrug hadden we op 12 september de deur van de kerk open. Op die zaterdag was het open monumentendag en de laatste dag Tsjerkepaad. We hadden een paar organisten uitgenodigd die dan het orgel af en toe lieten klinken. Tijdens de openstelling waren er ook doopjurkjes te zien, een doopkaars en doopkaart en het doopregister was in te zien.

Op zondag 4 oktober was de zogenaamde ‘startzondag’, dit jaar in Scharsterbrug. Het thema was: ‘Heel de schepping’. Na een gezellig bakje koffie begon de kerkdienst.
We keken onder andere naar het scheppingsverhaal door ‘de zandtovenaar’. In de overdenking van ds. Vriend stond centraal dat we verantwoordelijk zijn voor heel de schepping. Het scheppingsverhaal leert ons in elk geval dat we gewenst zijn door Gods liefde.
Na de dienst waren er ‘workshops’: schiet de schepping (natuurfoto’s door Albertje Alkema – ten Hoeve),
creatief met klei (schep je eigen dier of wereld met allemaal kleuren klei) een schep schepping (een plag gras zomaar uit een berm gestoken; wat zit daar allemaal in?).
Na de workshops was er koffie en lunchten we samen van wat iedereen had meegebracht.
Iedereen kreeg nog een ‘wereld-bol’ (een tulpenbol) mee naar huis om zelf tot bloei te brengen.
Al met al een mooie start voor het nieuwe seizoen!
 
Op zaterdag 10 oktober was een vertegenwoordiging van de kerkenraad bij de viering van het 80-jarig bestaan van de vrouwenvereniging in Ouwsterhaule ‘Wees een zegen’. Een toepasselijke naam! Ze zijn tot op dit moment in de weer voor de kerk (denk aan het avondmaalskleed dat we vorig jaar mochten ontvangen!), ze organiseren een jaarlijkse kerstmaaltijd in Ouwsterhaule waar iedereen van 65 plus welkom is, brengen een attentie langs of sturen een kaartje aan mensen die ziek zijn, ze hebben met elkaar één keer in de twee weken een mooie avond en laten we de oliebollen niet vergeten.
Het was een mooie avond en we zijn blij dat we zo met deze vereniging verbonden zijn!

Op zondag 30 augustus was de tentdienst van het dorpsfeest van de Ouwstertrijegeaen. De tentdienstcommissie had de zanggroep Samar uit Balk uitgenodigd. Zij verzorgden een hele dienst rondom het thema: ‘Geen tijd voor haast’. Afwisselende liedjes, kleine toneelstukjes van iemand die de tijd door haar vingers voelde glippen en van iemand die ‘in het moment’ leefde. De boodschap die zanggroep Samar mee wilde geven was: ‘Als er rust is in jezelf, is er ruimte voor een ander’.
 
Een mooie boodschap voor de ruim honderd aanwezigen zo aan het einde van het dorpsfeest. 
Bij de uitgang was er een collecte bestemd voor: Microkrediet voor Moeders. Zij verstrekken microkredieten aan de allerarmste moeders in Azië. Hiermee kunnen zij een eigen bedrijfje starten, een eigen inkomen verdienen en zorgen voor hun gezin. Die collecte bracht bijna 200 euro op en de feestcommissie verdubbelt dat bedrag!
De feestcommissie wordt bedankt voor dit gebaar en natuurlijk het regelen (in het bijzonder de tentdienst commis-sie Jikke en Piety) en Samar ook bedankt voor het optreden!
 
Waarom luidde de klok? Zaterdag 15 augustus luidden de klokken van onze kerken om 12.00u een minuut lang. Dat is om aandacht te vragen. De christenen uit Syrië en Irak vragen ons om aandacht voor hun lijden door IS en door andere strijdgroepen. Ze zijn op de vlucht, worden gegijzeld, gemarteld, misbruikt. Ze hebben geen politieke steun in hun eigen regio en daarom vragen ze ons om aandacht.
'Klokkenluiders' hopen dat ze iets in beweging zetten waardoor de toekomst beter wordt. Daarom luidden de klokken: in de hoop dat het beter wordt.

Zondag 28 juni was er een OpenDeurDienst met medewerking van een projectkoor uit de gemeente. We zongen liederen uit de evangelische liedbundel en het nieuwe liedboek; zo gingen we zingend de zomer in!

Het koor stond onder leiding van Willem Kuipers en verder werd er medewerking verleend door Eta Schreiber op het orgel en Baukje Kuipers-de Boer op de dwarsfluit. Een mooie dienst met veel zingen en muziek en een mooie overdenking. Goed om te zien dat we dit zo met elkaar en voor elkaar kunnen doen met de gaven die God aan ons geeft!

Op vrijdag 19 juni mocht ds. Vriend een gastles voor GVO (Godsdienstig Vormend Onderwijs) houden op de basisschool in Ouwsterhaule voor groep 7-8. Aan de hand van het kerkelijk jaar vertelde hij iets over het leven van Jezus . In de kerk volgen we elk jaar die gang door het leven van Jezus zodat wij ook in ons leven steeds meer op Hem gaan lijken. Van de koster Jelly Oenema mochten de tafelkleden uit de kerk worden geleend om de symbolen en de kleuren van het kerkelijk jaar te laten zien. Mooi om zo contact met de school te hebben en ook leuk om de leerlingen zo mee te maken.

Op vrijdag 12 juni was er een bijzondere kerkdienst in de Zuiderkerk van Bunschoten - Spakenburg: Alexander Smidstra (Schoolstraat) en Gerleen Scholten traden met elkaar in het huwelijk. De kerkdienst was onder verantwoordelijkheid van onze kerk; Wytske Fekken en
Corrie Douma waren de ambtsdragers en ds. Arnold Vriend was de voorganger.
Het was een feestelijke dienst waarin de liefde van God werd verkondigd als bron van de liefde tussen mensen. Hij geeft Zijn zegen! Het bruidspaar is gaan wonen op de Schoolstraat 24 in Scharsterbrug. We wensen ze alle goeds toe in hun leven samen.

Op zondag 7 juni was er in Scharsterbrug de tentdienst als afsluiting van het dorpsfeest. Het thema was: ‘Woont God in deze tent?’ en ds. Arnold Vriend hield daar een overdenking over. De muziek en de begeleiding werd verzorgd door de Jouster Jeugd Fanfare dit keer olv interim dirigent Johannes Terpstra.
De toespraak van ds. Vriend ging er over dat God wil wonen bij de mensen. Ook in deze feesttent. Daar hoef je geen tent voor mee te slepen, je hoeft alleen het lef te hebben om Jezus te geloven.
Na afloop van de dienst konden we nog luisteren naar een ‘toegift’ van de Jouster Fanfare en we hebben nog even koffie of fris gedronken. Feestkommisje: bedankt voor de inzet, ook de Jouster Fanfare Jeugd en de vrijwilligers vanuit de kerk: bedankt!
 
Zondag 25 mei was het Pinksterfeest. De zondagsschool sluit dan het seizoen af en neemt afscheid van de kids die dan naar het middelbaar onderwijs gaan. Dit jaar waren dat Janke Aaltje en Byne.

Zoals afgesproken was de preek in het Fries. Het ging over een gevaarlijk wapen. Dominee had het meegenomen, maar we mochten het eigenlijk niet zien. Een paar durfallen wilden wel eens aanraken en dan raden wat het was, maar uiteindelijk moest dominee het toch zelf onthullen: een tong!

Een koeientong in dit geval, maar toch. Met wat je zegt kun je mensen ‘afmaken’ of je kunt juist goede woorden spreken. Dat is onder andere wat er met Pinksteren gebeurt; God spreekt goede woorden over ons en Hij leert ons goede woorden te spreken over Hem en naar elkaar. Zijn woorden raken ons hart.
  
Zaterdag 16 mei was er in Ouwsterhaule ‘Hiemferkeap’ en ‘Kreamkedei’ en de kerk was daarbij ook open. We hebben in totaal ongeveer 80 mensen mogen welkom heten in onze kerk om even rond te kijken, voor een praatje of wat info over de kerk en de gemeente en er was gelegenheid om te sneupen bij DVD’s, CD’s, magazines en boekjes.

Als voorproefje van Tsjerkepaad waren er al een paar doopjurken te zien.
 
Donderdag 14 mei was het Hemelvaartsdag. We vierden dat met een openluchtbijeenkomst bij de klokkenstoel in OuwsterNijega. Het thema was: uit het oog, uit het hart. Op deze prachtige plek gedachten we dat Jezus misschien wel uit het oog is, maar dat we Hem in het hart mogen houden. Dat werd ook duidelijk uit een voorbeeldje waarbij iemand (Jelte Heida was vrijwilliger) geblinddoekt een klein parcours moest lopen, goed luisterend naar de aanwijzingen van een ander (Sietse Piersma was de andere vrijwilliger).

Ook als je niet ziet, kun je toch ervaren dat Jezus er is door naar Hem te luisteren. Er was muziek van een groepje muzikanten van Excelsior, ds. Vriend hield een toespraak en na afloop was er koffie en fris. Bedankt voor alle inzet, ook dank voor Plaatselijk Belang voor de geluidsinstallatie en de camping Jantina Hoeve voor de stroomvoorziening!
 
Maandag 4 mei was de dodenherdenking. De hoogste groepen van De Brege hadden onder leiding van meester Laurens maquettes gemaakt van schuilplaatsen voor onderduikers. De waren, naast andere dingen, vooraf aan de stille tocht te bezichtigen in het Skarsterhonk. Onder het luiden van de kerkklok liepen we daarna naar het monument bij de brug. Daar was een muziekgroepje van Excelsior, Dorien Hoekstra en Evelien Mink lazen elk een eigen gedicht voor en er waren toespraken van dominee Arnold Vriend en van raadslid Sytse Holtrop.

In Ouwsterhaule werd onder grote belangstelling een herdenkingszuil onthuld, gemaakt door glaskunstenaar Steef Hendriks uit Ouwsterhaule. De kinderen van het Trijgeasterhonk legden een bloemstuk bij het monument en er werd een gedicht gelezen. Er waren toespraken van onder andere wethouder Janny Schouwerwou en dhr. Hieminga. Muziek was er ook van Excelsior en van harpist Christ Kalsbeek. Na de plechtigheid konden de werkstukken van de leerlingen worden bekeken in de kerk. Het waren mooie herdenkingen en we vinden het mooi dat we daar als kerk onze bijdrage aan kunnen leveren.
 
Maandag 27 april was er in Scharsterbrug een vrijmarkt bij de kerk. Iedereen kon spulletjes verkopen en kopen en er was ook aan eten en drinken gedacht. Heel gezellig en op een mooie plek: voor iedereen te zien langs de Hollandiastraat en toch beschut. Koffie en thee en koek was er ook en de opbrengst daarvan en van de tuinplantjes ging naar de jeugdactiviteiten in Scharsterbrug. Vrijwilligers hartelijk bedankt voor het enthousiasme en al het werk vooraf, tijdens en achteraf!
 
Maandag 6 april (tweede paasdag) was er een kerkenkuier van de kerk van Ouwsterhaule naar de kerk van Scharsterbrug. In het kader van het honderd jarig bestaan van de kerk van Scharsterbrug liepen we de weg die de kerkgangers moesten lopen, toen er nog geen kerk op Scharsterbrug was.

Onderweg vertelde Mindert Wijnstra verhalen.
Aan het slot van de wandeling was er koffie bij 'de honderd jarige'; de kerk van Scharsterbrug. De commissie 100 jaar bedankt voor het regelen en Mindert Wijnstra natuurlijk bedankt voor de verhalen!

Op zondag 5 april was de paasdienst in de kerk van Scharsterbrug. Na een goede 'stille week' waarin we met elkaar op weg gingen naar het Paasfeest, vierden we op deze dag de opstanding van Jezus uit de dood.

Alle ogen zijn gericht op het nieuwe Paaslicht

Aan de hand van een mooi stuk handwerk werd het paasverhaal voor de kinderen toegelicht. Al zegt iedereen: je bent een rups, jij weet dat je een vlinder bent. Waarom? Omdat Jezus dat zegt. Als je gelooft wat Jezus zegt, wordt je leven nieuw.


Op 29 maart was er een gecombineerde kerkdienst voor doven en horenden. Benno Schreur, de zoon van Bennie Schreur en Albertha Ekkelenkamp werd gedoopt. Zij hadden gevraagd of ds. A. Dingemanse, dovenpastor van de Regio Noord, deze dienst mocht leiden.

Prachtig om te zien en te horen hoe God spreekt in de doop en door onze handen. Aan de hand van stukjes uit psalm 139 liet ds. Dingemanse zien dat God trouw is, ons wil reinigen en door Zijn liefde in ons leven wil wonen.
Een mooie en ontroerende dienst voor de familie, voor de dove gasten; kortom voor de hele gemeente van Jezus Christus!

Donderdag 26 maart was er in het Skarsterhonk symbolisch bloemschikken door Fimmy Schreur. Een mooi bloemstuk werd gemaakt aan de hand van de symboliek van kleuren en bloemen.

Een sprekend geheel over vrouwen rond het sterven van Jezus. Fimmy bedankt voor de inspirerende avond!

Op zondagochtend 15 maart was er een OpenDeurDienst met Excelsior in De Hichte in Ouwsterhaule. Er was natuurlijk muziek, maar ook stilte, we zongen en we luisterden, bidden voor anderen, danken voor goede, geven voor het goede doel. Ate Klomp uit Drachten hield een overdenking over het thema; vrij-blijven(d); een inspirerend verhaal met een mooie (en lekkere) vergelijking. God als een cadeau: het is gratis, vergeet niet om het uit te pakken en uit te delen! Hij is er voor iedereen.

Ate Klomp gaf ons ook nog een andere verwoording van de 10 woorden van God:
Aan 10 woorden heb ik genoeg
 
God is er
Ik ben eerbiedig
Deze dag is heilig
Ik respecteer mijn afkomst
Ik wil leven
Ik ben trouw
Ik heb genoeg
Ik ben eerlijk
Mijn liefde is puur
Ik ben dankbaar

Aansluitend verzorgde Excelsior een koffieconcert.
Excelsior en natuurlijk de OpenDeurdienstcommissie; bedankt voor muziek en inspiratie!

Woensdag 11 maart was de biddag voor gewas en arbeid. In de dienst stonden we stil bij het verhaal van koningin Ester. In het boek Ester komt de naam van God niet voor. Misschien denken we wel dat God ook niet voorkomt in het verhaal over gewas en arbeid. Waarom zouden we nog bidden? In ons gebed hebben onze ogen en onze gevoelens niet het laatste woord, maar ons vertrouwen op God.
Na de dienst was er een gemeenteavond. De fam. Plet van Oldeouwer liet iets zien van hun reis naar Berlijn waar ze namens de stichting Wallbreakers een stuk van de Berlijnse muur hebben opgehaald. Zo kan op andere plaatsen ook duidelijk gemaakt worden dat muren, die mensen onterecht van elkaar scheiden, kunnen worden opgeruimd. Hartelijk bedankt voor jullie presentatie!
In de gemeenteavond hebben we verder nog met elkaar nagedacht over de plussen en minnen van regionale samenwerking van kerken. Dat was heel nuttig en het krijgt in de loop van het jaar nog wel een vervolg.

Rondom aswoensdag waren twee groot huisbezoeken over Vasten. We keken met elkaar naar een paar filmpjes en spraken er over hoe vasten in onze samenleving en in ons eigen leven een plaats zou kunnen krijgen. Vasten is eigenlijk het wegdoen van afleiding, zodat Gods leiding in je leven zichtbaar wordt. Een poosje geen TV kijken bijvoorbeeld. Hoe ervaar je dat? Wat betekent dat voor je? Mooie bijeenkomsten; de deelnemers bedankt voor hun meedoen en denken.

Zondag 15 februari was er een OpenDeurDienst. Het was een gezinsdienst met medewerking van het duo Reprise in Time en het thema was: Hoe word ik een held?
De zondagsschool had in de weken er voor het verhaal van koningin Ester met elkaar besproken en ds. Vriend haalde uit dat verhaal het antwoord op de vraag hoe je een held wordt.
Het belangrijkste antwoord werd onderstreept met een ‘trust-fall’; je in vertrouwen laten vallen. Want durven vertrouwen op God is het belangrijkste onderdeel van hoe je een held wordt.

(Hier wordt de 'trustfall' geoefend op de zondagsschool.)
Het was een mooie dienst en de muziek van Peter en Itske zette ons ook op het goede spoor. Ze hadden in overleg met de zondagsschoolleiding hun repertoire afgestemd op liedjes die de kinderen ook kenden.

Op verzoek van het duo werd in de dienst gecollecteerd voor ‘breng de joden thuis’; een passend collectedoel als je het verhaal van koningin Ester goed leest.
Reprise in Time bedankt en natuurlijk ook de ODD-cie voor het organiseren!

Zondag 8 februari was de officiële afsluiting van het ‘jubileumjaar’ van het kerkgebouw in Scharsterbrug. Precies honderd jaar en één dag na de eerste kerkdienst in 1915 hielden we een jubileumdienst om dit ‘eeuwfeest’ te gedenken.
Vanaf de herdenking van de eerste steenlegging tijdens het ‘eerste steenfeest’ op 26 april 2014 tot nu toe, zijn er allerlei activiteiten geweest om het honderd jarige kerkgebouw in het zonnetje te zetten. Met deze kerkdienst werd die periode van eerste steen tot eerste kerkdienst, in principe afgesloten. Op tweede paasdag volgt nog een kerkenkuier van de kerk in Ouwsterhaule naar de kerk in Scharsterbrug met verhalenverteller Mindert Wijnstra.

In de dienst stond de tekst centraal: ‘Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’ Dat wil niet zeggen dat Hij niet met de tijd meegaat, maar dat Hij betrouwbaar is door de tijd heen.

Na de dienst was er koffie en oranjekoek in het Skarsterhonk, waar veel mensen gebruik van maakten. Het was een gezellige ontmoeting.

Staand: mevr. Van der Horst, mevr. van Asselt, ds. van Asselt, ds. Arjan Oosterwijk (met Jonathan en Benjamin) en Hanneke Vriend
Zittend: ds. Hanna Smit, ds. Van der Horst, ds. Arnold Vriend

Bij de receptie werd een jubileumboekje gepresenteerd over de geschiedenis van 100 jaar kerkgebouw. Voor een bijdrage van vijf euro is dat te krijgen: de kerk sponsort de rest. Het boekje werd grif verkocht.
Uiteraard werden de commissieleden bedankt voor hun inzet en creativiteit bij alle activiteiten en uiteraard werden er ook weer mensen vergeten, die veel werk achter de schermen doen. We willen nu dan ook nog graag de kosteres Alie Hoekstra bedanken en natuurlijk ook Sjoukje Wiersma en Martha Faber die er voor zorgen dat de kerk er mooi uit blijft zien: bedankt!

Van pleatslik belang Skarsterbrêge kreeg de kerk nog een cadeau. Ds. Vriend zou dat ‘onder zijn eigen armen verdelen’, maar dat was niet de bedoeling. We zorgen voor een goede bestemming en we hopen dat de goede samenwerking binnen Scharsterbrug blijft voortbestaan. We kijken terug op een mooie kerkdienst en een gezellige receptie als (bijna) afsluiting van het jubileumjaar; op naar de volgende 100!

Donderdag 29 januari en donderdag 5 februari was er een excursie vanuit de basisschool De Brêge van Scharsterbrug naar de honderdjarige kerk van Scharsterbrug. Eerst de groepen 5 en 6 op 29 januari en daarna de groepen 7 en 8 op 5 februari. Het was heel gezellig om de leerlingen te mogen ontvangen en iets te laten zien en horen over het kerkgebouw en over wat een kerk is.

Er waren heel veel vragen over van alles en nog wat (waarom hangen er ventilators, wie is God eigenlijk, hoe oud bent u, was Jezus een crimineel) waar we met elkaar een antwoord op hebben gezocht. Juf Magdalena bedankt voor de gelegenheid en de andere leerkrachten voor de begeleiding! 

Vrijdag 16 januari hebben we in het kader van het honderd jarig bestaan van het kerkgebouw in Scharsterbrug, een maaltijd georganiseerd in het Skarsterhonk.
Samen eten, elkaar ontmoeten, een stukje gezelligheid… En lekker eten natuurlijk! We hebben al begrepen dat het naar meer smaakte, dus wie weet komt er een vervolg. De commissie natuurlijk bedankt voor het organiseren, in het bijzonder Tietie en Tine; super!

Zondag 4 januari was de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar 2015. We stonden met elkaar stil bij het verhaal van de ‘magiërs uit het oosten’. De schrijver Matteus wil ons door de manier waarop hij deze geschiedenis vertelt, steeds voor een keuze zetten; is Jezus koning, of zijn de machten in deze wereld ‘koning’? Hoe kijken wij naar het afgelopen jaar en hoe kijken we naar het jaar dat voor ons ligt? Herkennen we dat Jezus regeert? Na afloop van de dienst was er een Nieuwjaarsontmoeting in het Skarsterhonk, waar we met koffie en cake elkaar een goed en gezegend nieuw jaar konden wensen. 

Op donderdag 25 december hebben we het kerstfeest gevierd in de kerk van Ouwsterhaule. Het was een feestelijke dienst met muziek van een ensemble van Excelsior en ook de zondagsschool heeft zich laten horen!   We stonden stil bij het wonder dat God mens wil worden; dat Hij door Jezus laat zien dat Hij ‘saamhorig’ met ons is. Hij kiest voor een relatie met jou; Hij vertrouwt Zichzelf aan ons toe. 
Na afloop kregen de kinderen nog een boekje mee als kerstcadeau. In de dienst werd ook de leiding van de zondagsschool bedankt voor hun inzet om de meer dan 25 kinderen iets te vertellen over koning Jezus.  
                                                                                       
Maandagavond 22 december was er symbolisch bloemschikken in het Skarsterhonk onder leiding van Fimmy Schreur. Een kleine twintig mensen maakten een mooi bloemstuk voor het kerstfeest en in de kleuren, vormen en materialen zaten allemaal betekenissen verborgen. Fimmy, bedankt voor het organiseren (en de kerk natuurlijk voor het sponsoren). 

Gewikkeld in doeken 
Blauw: goddelijke onschuld, kleur van de hemel
Wit: geheimenis, onschuld
Groen: hoop en leven 
Gipskruid: verwarring
Hulst: vreugde en licht
Hyacint: geluk, verlangen naar verzoening 
Glas: iets kostbaars, reinheid
Aardewerkbord: rond, uit aarde komt alle leven   

Zondagochtend 21 december organiseerde de zondagsschool een Kerstlunch in de Hichte. De jongere groep keek een film over het kerstfeest en de oudere groep maakt ondertussen in de keuken van de Hichte en bij de ‘buren’ van de Hichte, wat eten klaar.  En toen kon er worden geluncht! 

Het was heel gezellig om zo bij elkaar te zijn en een mooie manier om aandacht te geven aan de geboorte van Jezus. Hij wil dat we met elkaar en met God saamhorig zijn. Zondagsschool en ‘hulpouders’; bedankt voor het organiseren!       

Zondagavond 21 december was er de kerstzangdienst in de kerk in Scharsterbrug. De muziekcommissie heeft een mooie dienst georganiseerd met een korte overdenking en veel zang.

Het gelegenheidskoor onder leiding van Willem Kuipers zong mooie liederen voor ons. De ruim 20 zangers en zangeressen deden goed hun best en ook de samenzang werd mooi begeleid door Willem Kuipers, die ook het orgel bespeelde. Een mooie opmaat naar de Kerst en een goede gelegenheid om het wonder van Kerst te bezingen. 

Zaterdag 20 december was de jaarlijkse kerspakkettenactie. Kerstpakketten die toch niet echt nodig waren, werden tussen 10.00u en 11.00u ingeleverd in de beide kerken. Er werden ongeveer 15 pakketten naar de Miks gebracht en ook een kist sinaasappels die nog over was van de kerstwandeling in Scharsterbrug.  Al die spullen worden herverdeeld door Miks welzijn en komen bij mensen die een extraatje goed kunnen gebruiken. Bedankt voor het geven en de diaconie natuurlijk voor het organiseren! 

Donderdagavond 18 december was er in Scharsterbrug een wandeling door het kerstverhaal. Op verschillende plaatsen in het dorp werd een deel van het kerstverhaal weergegeven. De basisschool De Brêge organiseerde de wandeling in samenwerking met Plaatselijk Belang en de kerk. De kerk was het beginpunt. Daar werden we welkom geheten door herauten. 

Binnen kon je een kerstwens opschrijven. Dat varieerde van ‘computerspelletjes’ tot ‘wereldvrede’. Leon Kampstra speelde kerstliederen op het orgel. Vanuit de kerk voerde de wandeling in groepen door het kerstverhaal naar de school. Daar werd de wandeling door ongeveer 150 mensen afgesloten bij de stal met het kindje Jezus.

Er was live kerstmuziek, snert, een wafel, een sinaasappel en chocolademelk. 
De leerlingen van De Brège kregen de volgende ochtend nog een DVD over het kerstverhaal als cadeautje van de kerk. Heel veel vrijwilligers hebben zich ingezet; kerstcommissie van de school, Ouderraad, commissie 100 jaar kerk Scharsterbrug  en mensen uit het dorp die vrijwilliger waren voor hand en spandiensten: allemaal heel hartelijk bedankt! Het was een heel geslaagde avond. (Op de website van De Brège staan nog veel meer foto’s).

Zondag 30 november mochten we 3 nieuwe ambtsdragers bevestigen. Jelle de Jong en Wiepkje Jonkman zijn ouderling geworden en Kleis Oenema mochten we welkom heten als diaken.
We zijn erg dankbaar dat ze zich voor de kerk in onze dorpen
willen inzetten en we wensen hen daarbij veel plezier en zegen toe.
We namen met veel dank afscheid van Roelofje de Jong als diaken, Yfke van der Kooij als ouderling en Alie de Kroon als diaken. Ze hebben zich steeds met humor en inspiratie ingezet. Niet om vooraan te staan,
maar omdat ze ergens voor willen staan. Ook buitenom de kerkenraad blijven ze betrokken bij activiteiten in de kerk, iets waar we natuurlijk erg blij mee zijn. We wensen hen veel geluk toe en bedankt voor de inzet!
In deze kerkdienst werden Wytske Fekken en Ytje Schenkhuijsen elk voor een periode herbevestigd; zij blijven nog even als ouderling en diaken actief. Namens de gemeente veel dank daarvoor en dat jullie je taak ook met plezier mogen doen.

In de dienst stonden we stil bij de roeping van Mozes. Hij heeft veel bezwaren als God hem roept. God komt hem tegemoet in zijn bezwaren. Daarbij krijgt hij ondersteuning van zijn broer Aaron. Zo mogen wij ook voor elkaar een steun zijn, als broers en zussen, als kinderen van God, om de roeping van God te verstaan en te doen in onze dorpen.

Woensdag 26 november was de vijfde literêre jûn in het Skarsterhonk,
georganiseerd door de bibliotheek, met medewerking van de kerk. Gurbe Douwstra  en Auke Zeldenrust waren uitgenodigd. Een ontroerende en grappige avond. Organisatie: Bedankt!

Zondag 23 november gedachten we de alle mensen die dit jaar in Ouwsterhaule en Scharsterbrug zijn overleden. De nabestaanden zijn zoveel mogelijk persoonlijk uitgenodigd voor deze dienst. Dit jaar was het in Ouwsterhaule. De namen werden in ons midden genoemd en de aanwezige nabestaanden staken een kaars aan de paaskaars aan.
Er werd een verhaal uit de bijbel gelezen over de vernieuwing van je leven; nu én in de toekomst van God. Daar mogen we naar uitzien, maar we mogen er nu ook al uit leven.
Na afloop hebben we samen koffie gedronken. Het was goed om zo bij elkaar te zijn en gelegenheid te hebben om samen met anderen te gedenken.

Woensdag 5 november was er dankdag voor gewas en arbeid. Op een doordeweekse dag stonden we er als gemeente bij stil dat we veel hebben om God dankbaar voor te zijn. Dat brengt ons ook tot het doorgeven van die dank aan anderen. Daarom hebben we allemaal wat meegenomen om aan de voedselbank te geven. Ook een collecte in de dienst was voor de voedselbank.

Na deze dienst hebben we een gemeentevergadering gehad, waarin er gelegenheid was om vragen te stellen over het reilen en zeilen van onze gemeente. Er was ook een presentatie van Ale en Wytske Fekken over een treinreis die zij gemaakt hebben van Rusland, via Mongolië naar China. Een leuke en interessante presentatie met mooie plaatjes en soms humoristische toelichtingen erbij. Ale en Wytske bedankt voor jullie mooie verhaal!

Zondag 26 oktober werd Esther Drost gedoopt, dochter van Johan en Elina Drost.

In de dienst stonden we stil bij een gedeelte uit het bijbelboek Ester, waarin Ester in een mooi gewaad voor de koning verschijnt en dan merkt dat de koning haar goed gezind is. Zo mogen wij ook voor God verschijnen, ook als we even geen mooie kleren hebben. Toch staat ook ons leven op het spel. Want God nodigt ons uit om Hem te geloven en om Jezus te volgen. 
Dat zet je leven op z'n kop. Aan ons om aan Esther duidelijk te maken en voor te leven hoe we antwoord kunnen geven op Gods liefde. Want elke doop vraagt om een antwoord.

Zondag 19 oktober was er een OpenDeurDienst in Scharsterbrug om 19.30u. Spreker voor die avond was marathonschaatser Geert Plender.

Hij vertelde hoe hij zijn talent zag. Iedereen heeft talenten. Dat zijn gaven en mogelijkheden die God je geeft. Het is niet de bedoeling dat je die wegstopt, maar juist dat je ze laat schitteren voor God. Zo kom je zelf tot je recht.
Hij vertelde hoe hij door met dat talent aan de slag te gaan, ook ontdekte dat hij sterker was dan hij dacht. Maar tegelijk ook dat hij zwakker was dan hij dacht. Hij oefende zijn lichaam, maar vaak waren zijn gedachten de beperkende factor. Daar kon hij ook in groeien.
Geloof in God is niet een rem op prestatie, maar het zet de dingen juist in het goede perspectief. In de jaren dat hij met topsport bezig was,  kon hij een paar keer zijn armen in de lucht gooien. Daar was hij dan al die tijd mee bezig geweest; jaren werk voor een keer of drie juichen. Dat juichen is prettig, maar niet voldoende om je leven mee te vullen. Voor Geert kwam die vervulling door het geloof dat God van hem houdt. Dat werd de basis waarop Geert met zijn talenten aan de slag ging; om te schitteren voor God.
Een inspirerend verhaal door iemand die uit ervaring spreekt.
Geert bedankt en de OpenDeurdienst commissie ook bedankt voor het organiseren!

Zondag 12 oktober werd Carice Holtrop gedoopt, dochter van Sjoerd en Tea Holtrop. 

We stonden er in de dienst bij stil dat je als ouders graag het goede aan je kinderen mee wilt geven. En dat je graag hun hele leven betrokken blijft bij je kinderen. Dat bleek onder andere uit het lied 'Dochters' van Marco Borsato. Het mooie is dat God ook aan Carice het goede wil geven en ook belooft dat Hij haar hele leven bij haar betrokken blijft.
Het goede dat God geeft aan Carice (en aan ons) bestaat onder veel meer uit twee schatten: 'een geest van inzicht' om God te kennen en 'een verlicht hart' zodat ze ziet op Wie ze mag hopen. 
De doop van Carice roept haar en ons op om te geloven; dan gaat de schatkamer van God open.

De jaarlijkse startzondag hebben we op 14 september in Ouwsterhaule gevierd. Het thema was; De Ark.

Na een inloop met koffie of limonade, begon de kerkdienst. We zongen, baden, luisterden naar het verhaal van de ark, gaven aan de collecte en hoorden en bekeken twee liedjes via de beamer. In de uitleg van het verhaal, liet ds. Vriend 3 'sporen' in het verhaal zien. Drie aanwijzingen in deze wereld dat Gods wereld en onze wereld met elkaar verbonden zijn. De ark, de duif en de regenboog.
Na de dienst staken we de weg over naar het NOV-museum ('bus-museum') waar we werden ontvangen met koffie en fris. Daar gingen de volwassenen met elkaar in gesprek over het thema en de kinderen verwerkten het in hout, klei of verf.Na afloop kwamen de post-it's van de volwassenen en de werkstukken van de kinderen bij elkaar te staan onder een mooie geschilderde regenboog.

We sloten de bijeenkomst af met een gezamenlijke lunch. Iedereen had iets meegebracht en dat deelden we met elkaar.
Het was een mooi begin van een nieuw seizoen!

Op 30 augustus zou er een 'kerkenkuier' zijn met medewerking van verhalenverteller Mindert Wijnstra. Vanwege het plotselinge overlijden van Marten v/d Wal hebben we deze kuier afgelast.
 
De leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 van het Trijegeasterhonk zijn op excursie geweest naar het kerkgebouw van Ouwsterhaule. Juf Sybrig Bethlehem, die de lessen GVO verzorgt in Ouwsterhaule, had gevraagd of dat kon. En dat kon natuurlijk! Eerst op 6 juni groep 3 en 4, de volgende vrijdag groep 5 en 6 en de derde vrijdag groep 7 en 8.

De meeste leerlingen waren wel eens in de kerk geweest, via de zondagsschool, of bij een doop of bij de tentoonstelling op 4 mei. Toch is er nog een hele boel te vertellen en te vragen.

Over de buitenkant van het gebouw, over de begraafplaats of over het grote hek. En ook over de binnenkant. En natuurlijk over wat we doen in de kerk, wat het allemaal betekent en Wie ons inspireert.

Het was mooi om de interesse en de nieuwsgierigheid te zien en de vragen en opmerkingen te horen.
Juf Sybrig en alle leerlingen (en soms ook de leerkracht die mee was); bedankt voor jullie bezoek!


Op zondag 8 juni was het Pinksteren. Dat vierden we in de feesttent in Scharsterbrug, want het was meteen ook de afsluiting van het dorpsfeest daar.

We namen afscheid van de oudste groep van de zondagsschool; Elyse, Xander en Christina. Zij kregen een bijbel mee.

Voor de andere kinderen (ruim 30!) is het seizoen ook afgelopen. In september gaan we weer van start met de zondagsschool.
Hartelijk bedankt aan de zondagsschoolleiding: Gré, Piety, Jacob, Elina en Hanneke en ook aan Rimmer voor de hand- en spandiensten.

Hemelvaartsdag 29 mei was het tijd voor ‘Heaven bij de haven’. Helaas was het weer koud en nat, zodat we niet in de open lucht bij de haven bij elkaar kwamen, maar in de schuur van de fam. Tijs.

We spraken met elkaar over de hemel en luisterden naar de muziek die DJ Sipke voor ons had uitgezocht.

De hemel is niet alleen om naar uit te kijken voor later, maar is nu al om ons heen en heeft nu al te maken met onze kijk op het leven. Dat zagen we bij een klein proefje met twee vrijwilligers....

De dimensie van God, die ons leven verdiept. Die dimensie is bereikbaar door Jezus, die de deur is.
We hebben met elkaar ruim 130,- euro opgebracht voor Mercy Ships en Solidair Skarsterlân.
DJ Sipke, Alie Hoekstra, fam. Tijs en Tineke Schotanus bedankt voor de inzet voor dit gebeuren!

Op 25 mei was er in De Hichte in Ouwsterhaule een Open Deur Dienst met medewerking van ds. Cnossen van Op ‘e Noed (St Nyk, Idskenhuizen, Tjerkgaast) en Excelsior.

Het thema was: als je leven een muziekstuk was… Een mooie dienst met mooie muziek van het korps, dat aansluitend een koffieconcert gaf.
De commissie van de OpenDeurDienst; hartelijk bedankt voor het organiseren!

Op 11 mei werd Ties gedoopt, zoon van Peter van den Tweel en Reina Buruma.
Door de doop mag hij zien dat hij een prins is, kind van de Koning.

Net als Mozes, waar we in de dienst bij stil stonden, mocht hij uit het water gehaald worden en teruggeven aan zijn ouders. Alsof er niets veranderd was. Maar vanaf dat moment was hij geadopteerd door de koning en stond hij onder zijn bescherming.
Zo is dat met Ties ook. Hij weet dat zelf niet, maar aan ons als gemeente en aan Peter en Reina om hem te vertellen en te laten zien wat het betekent om kind te zijn van de Allerhoogste Koning: God.

26 april was het eerste steenfeest! In het kader van het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw in Scharsterbrug herdachten we de eerste steenlegging. Die was in 1914 op 30 april, dus bijna honderd jaar later hebben we dat gevierd.


In samenwerking met kindervrijmarkt vanwege het koningsfeest was er in en om de kerk een afwisselende bazar en natuurlijk de kindervrijmarkt. Er is ook geld opgebracht voor de stichting Namaste ruim 400,- hebben we aan dit goede doel overgemaakt! Alle mensen bedankt voor de inzet zonder eigen belang in het bijzonder Elena en Jenny en Tietie en Tine; dank voor het mooie feest!

4 mei werd Bauke Jansen bevestigd tot ouderling kerkrentmeester. Mooi dat hij dit werk verder wil voortzetten voor de resterende periode als ambtsdrager. 
's Avonds was er rondom de dodenherdenking gelegenheid om werkstukken van de basisscholen te bekijken in de kerken. In Scharsterbrug was dat voorafgaand aan de stille tocht. Er was daar ook een kleine diaserie te bekijken van een tiental foto's die dhr. Speelman heeft verzameld van Scharsterbrug in de tweede wereldoorlog. In Ouwsterhaule was de tentoonstelling na de kranslegging te bekijken.


Op 9 april was het Palmpasen. Ruim 25 kinderen van de zondagsschool hadden eerder in de week al hun palmpasstokken gemaakt. Ze keken deze zondag eerst naar 'Pasen met de zandtovenaar' en gingen toen in optocht met hun palmpaasstokken naar de kerk. Daar zongen ze; 'Hosanna, hosanna, de koning komt!'.

Aan het eind van de dienst maakten ze een haag van Palmpaasstokken en gezang waar de gemeente door naar buiten kon gaan.

Op 9 maart stond de kerkdienst in Ouwsterhaule in het teken van de tekst: ‘weest een zegen’. De vrouwenvereniging uit Ouwsterhaule heet ‘Weest een zegen’ en in deze dienst boden zij een nieuw avondmaalskleed aan. Het oude kleed van de avondmaalstafel was aan vervanging toe. Daarop heeft de vrouwenvereniging een mooi avondmaalskleed laten maken als geschenk aan de gemeente. 
Mevr. A. Alkema-ten Hoeve bood namens ‘Weest een zegen’ het cadeau aan. Ze vertelde onder meer hoe de vrouwenvereniging van oudsher gewend was om de diakonie te ondersteunen met handwerk, kleding maken en dergelijke. Uit de opbrengst van diverse bazaars die de vrouwenvereniging heeft georganiseerd, is dit geschenk voortgekomen. Het kleed werd in ontvangst genomen door Mevr. R. de Jong – Boersma als diaken van dienst en ds. Vriend verwoordde de dank van de gemeente.

In het  tafelkleed zelf is een weergave van ‘het laatste avondmaal’ van Leonardo da Vinci ingeweven en het eerste deel van de instellingswoorden van het avondmaal (over het brood). In het dekkleed staat het tweede deel (over de wijn).
Een mooi geschenk waar we als gemeente dankbaar voor zijn.

Zondag 2 maart meerde de Jonaboot af in de kerk van Scharsterbrug tijdens een OpenDeurdienst voor het hele gezin. Deze afwisselende gezinsdienst was vrolijk, inspirerend en leerzaam voor jong en oud. Het thema was: ‘Gaan voor Go(u)d’.

Na afloop was er koffie of limonade en voor de kinderen nog gelegenheid om mee te doen met een paar activiteiten. 
Open deurdienstcommissie: bedankt voor het organiseren! 

Voorbede en dank

Ook buitenom de kerkdiensten en de bid- en dankdagen komen we bij elkaar om samen te bidden en te danken. Maandelijks is er een gebedsuur in één van onze kerken.

Iedere zondag staat er bij de ingang van de kerk een soort kistje om uw voorbeden of dankpunten in te doen. U kunt ze thuis op een briefje schrijven en meenemen naar de kerk, dan worden ze in de dank en voorbede tijdens de dienst genoemd. U kunt ook een e-mailtje sturen naar ds. Vriend: . U kunt natuurlijk ook ter plekke een briefje schrijven en in het kistje doen.

Een mooie manier om het meeleven in de gemeente ook in de dienst te laten blijken.

 

terug
 
 
kerkdienst aan het water

volg onze gemeente ook op 

---------------------------------------------------------

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.