Livestream Matthëus vanuit de Sint-Nicolaaskerk in Sint Nyk

De Stichting Passie voor de Kunst moest in 2020 haar eerste opvoering van de Matthëus in St Nicolaasga uitstellen vanwege de pandemie. Ook dit jaar is er geen andere keuze dan uitstellen naar 2022. Toch wil Stichting de lijdensweek niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseert zij op woensdagavond 31 maart a.s. om 20.00 uur een livestream van de mooiste delen uit Bach’s Mathëus Passie vanuit de Sint-Nicolaaskerk in Sint Nyk. Deze stream zal de dagen daarna te zien blijven tot tweede paasdag.

Zangers terug in de dienst

Vanaf aanstaande zondag kunt u in de diensten weer genieten van ‘live’ zangers. I.v.m. de verruiming van de maatregelen rond het virus mogen er weer max. 3 personen zingen in de dienst. Wel blijven de deuren helaas nog dicht, dus voor nu kunt u alleen nog online van de zang genieten. We hopen dat er spoedig meer mogelijk is.

Oecumenische dienst 24 januari

Via deze link https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=dReZe94nEgA kunt u de oecumenische dienst volgen die op 24 januari om 11 uur in de Katholieke Kerk van Sint Nicolaasga wordt gehouden. Thema van deze dienst in het kader van de Week van Gebed voor eenheid is: Blijf in Mijn liefde.

Dringend advies: Niet zingen

In navolging van de richtlijnen van de landelijke PKN wordt er tot nader orde niet meer gezongen in onze kerkdiensten. Dat betekent ook dat er geen zang is door het koortje, zoals we dat de afgelopen weken gewend waren. U vindt het advies via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdown-niet-zingen-tijdens-kerkdienst/
De live-uitzendingen van de diensten vanuit Scharsterbrug gaan wel gewoon door. Iedere zondag kunt u deze dienst volgen via ons gebruikelijke kanaal.

Vakantie Dominee Warnar

Dominee Warnar heeft van 25 januari tot en met 7 februari vakantie en is dan niet bereikbaar. Voor dringende zaken kunt u terecht bij ds. Stoel-Keijzer van Op ‘e Noed, of bij onze scriba Jelle de Jong.

Nieuwe maatregelen Covid-19

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen zullen we vanaf aankomende zondag alleen online-vieringen uitzenden. Dit betekent dat we niet als gemeente samenkomen in het kerkgebouw. Dit geldt voor alle diensten tot en met in ieder geval 17 januari. Alle diensten zijn te volgen via het gebruikelijke kanaal. Dat geldt ook voor de komende concertdienst op zondagavond 20 december vanaf 19.30.uur.

Update kerkdiensten

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week zijn de regels rond het bestrijden van Covid-19 weer aangescherpt.

Nieuws van de zondagschool

Hallo allemaal,

Op zondag 5 april was het Palmpasen. Al konden we vanwege de corona pandemie niet naar de zondagsschool komen, toch hebben we samen met Ds.Warnar een leuk idee bedacht, waardoor we met elkaar verbonden zijn en blijven.

De Bieb komt bij u thuis

Sinds 16 maart gelden in ons land vele nieuwe regels i.v.m. het corona virus. Ook de BIEB ontkomt hier niet aan, maar nu we allen veel meer thuis moeten zijn kunnen wij ons voorstellen dat u uit ziet naar een goed boek.
In onze BIEB staan er genoeg. Wilt U graag lezen wij brengen de boeken bij u thuis. Neem gerust contact met ons op en het wordt geregeld. Probeer allemaal gezond te blijven namens…
De froulju fan de BIEB
Telefoon voor de boeken Sjoukje 412003 en Tietie 412206.